– Ikke spis blåskjell her

Både langs norskekysten og svenskekysten advares det mot blåskjell.

Blåskjell.

GIFTIGE: Flere steder i landet meldes det om giftige blåskjell. Også langs svenskekysten advares det nå mot å spise selvplukkede skjell.

Foto: Skibstad, Kent / NTB scanpix

Varmere vann og deilige soldager gjør at selvfangst av blåskjell igjen er i vinden. Skjellene, som kan høstes og spises hele året, kan innholde giftige alger.

Ifølge blåskjellvarselet til Mattilsynet er det 24 steder i landet du ikke skal spise selvplukkede blåskjell nå.

– Dette er alvorlige gifter, sier Malin Persson i det svenske livsmedelsverket.

– Ute i god tid

Mattilsynet overvåker algegifter i blåskjell og gir kostholdsråd hver uke. Det samme gjør livsmedelsverket i Sverige, men kun for næringslivet.

Persson sier i et intervju med Bohusläningen at de nå advarer oppdrettere mot å høste blåskjell.

– Vi vet at algegiftene har økt fort tidligere, så vi vil være ute i god tid i stedet for å tilbakekalle blåskjell fra handelen, forteller hun.

Her i landet kontrolleres blåskjell 44 steder i sommermånedene, mens det er 26 faste prøveuttakssteder som overvåkes hele året.

Ifølge Mattilsynet leter man etter algegiftene Diarrhetic Shellfish Poisoning toksin (DSP-gift) og Paralytic Shellfish Poisoning toksin (PSP-gift), som henholdsvis er en diarégift og en nervegift.

De søker også etter alger som skader hjernecellene og kan gi varig hukommelsestap. (Amnesic Shellfish Poisoning toksin).

– Ingen motgift

Ifølge Folkehelseinstituttet får man følgende symptomer hvis man har blitt forgiftet av blåskjell.

Ved Diarrhetic Shellfish Poisoning toksin er symptomene diaré, kvalme, oppkast og magesmerter. Det varer vanligvis 2-3 dager.

Ved Paralytic Shellfish Poisoning toksin opplever man en brennende prikkende følelse vanligvis rundt munn, tunge og fingre. Dette kan spre seg til andre deler av kroppen med svimmelhet og følelse av å sveve. De fleste tilfeller av PSP er lette og vil gå over i løpet av 3-4 dager. Hos enkelte utvikles økende muskellammelser og pustebesvær som kan være livstruende.

– Det finnes ingen motgift. Mageskylling med nedsetting av kull som binder toksiner ved alvorlige tilfeller. Sykehusinnleggelse er normalt ikke nødvendig ved DSP-forgiftning og sjelden ved PSP-forgiftninger, opplyser samme kilde.

Persson forteller at mange er urolige i Sverige.

– Flere tar kontakt med oss, men vi har den policyen at vi ikke forteller om det er bra eller dårlig å høste blåskjell selv for privatpersoner. Vi tar prøver der man har oppdrett av blåskjell for kommersiell bruk.