Advarer mot å bagatellisere hasjbruk

DRAMMEN (NRK): Uteteamet i Drammen er bekymret over hasjrøyking blant ungdom, og holdningene til bruken av stoffet blant foreldre og de unge selv.

Uteteamet

Morten Hellerud og Anja Tindvik mener ungdom og foreldre trenger mer kunnskap om narkotikabruk.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Politiet etterforsker fortsatt narkotikafunnet i russebussen i Drammen. For fire av de åtte som ble pågrepet er det gitt bøter, mens reaksjonen for de fire andre foreløpig ikke er avgjort. Det er heller ikke reaksjonen for de to mennene i 20-årene som politiet anser som bakmenn i saken.

I etterkant av saken er det avslørt holdninger i kommentarfeltene, som vitner om at ikke alle ser like alvorlig på det som har hendt.

Russebuss beslag

Dette er beslaget politiet gjorde i russebussen i Drammen den 5. mai.

Foto: Politiet

Trenger mer kunnskap

Både ungdom og foreldre trenger mer kunnskap om narkotikabruk, mener miljøterapeut Morten Hellerud i uteteamet.

– Vi er ikke ute etter å skremme noen. Vi er forbi den tiden, men vi kan mye om dette og er interessert i å gi kunnskapen videre.

I fem år har unge mellom 18 og 25 år fått tilbud om gratis hasjavvenningskurs i Drammen. Mange klarer å slutte på egen hånd, men ikke alle ser at røykingen styrer livet, forteller Anja Tindvik ved senter for rusforebygging.

Kan utvikle psykose

Avdelingspsykolog Geir Nyvoll på akuttavdelingen ved psykiatrisk avdeling i Vestre Viken helseforetak, har lang erfaring med ungdom som ruser seg. Han advarer mot å bagatellisere bruken av cannabis.

– For noen av oss kan bruk av cannabis få katastrofale konsekvenser. Omtrent en prosent av befolkningen utvikler en psykose, men for dem som røyker cannabis er det to prosent, sier Nyvoll.

Selv om det er få som får så store problemer at de blir innlagt, betyr ikke det at hasjbruk ikke får konsekvenser. Geir Nyvoll forteller at bruken av cannabis blant annet kan gå utover økonomi, utdannelse, døgnrytme, konsentrasjon og hukommelse.

Cannabis mest utbredt

Ifølge Folkehelseinstituttet er cannabis det klart mest utbredte illegale rusmidlet i Norge. I en rapport fra 2015, oppgir over en femtedel av utvalget i alderen 16 til 64 år at de har brukt cannabis. Blant de unge voksne som oppga å ha brukt cannabis, hadde halvparten brukt dette noen få ganger.

Ungdata-undersøkelsen sier noe om bruken av illegale rusmidler blant ungdom. På landsbasis svarer 11 prosent av de spurte fra undersøkelsen at de har brukt hasj i løpet av de siste 12 månedene.