Vil holde ungdommen på skolebenken

Abid Raja (V) vil sørge for at ungdom ikke dropper ut av skolen om han velges inn på Stortinget. Dette mener han vil gjøre hovedstadsområdet tryggere.

Abid Q. Raja, andrekandidat i Akershus Venstre, under Venstres landsmøte i Stavanger
Foto: Alf Ove Hansen / SCANPIX

- Hvilken lokal sak vil bli viktigst for deg dersom du velges inn på Stortinget?

- Å hindre frafall fra videregående skole og sørge for flere togavganger i Akershus, særlig på Romerike og i Follo, sier Raja.

Abid Raja står på andreplass på Venstres Akershus-liste til stortingsvalget.

Trebarnsfaren og juristen stikker seg titt og ofte fram i media. Ikke alle har vært like fornøyde med det.

Les: Ber Raja komme seg av TV-ruta

Raja er en populær mann. Han har en egen Facebookgruppe som ønsker at han kommer inn på Stortinget.

Les også: Raja tok andreplassen

- Hvordan skal hovedstadsområdet gjøres tryggere?

- Vi må få mer politi, flere må rekrutteres og de må være mer synlige. Vi må satse mer på forebygging, hindre frafall fra videregående skole, hindre vold i hjemmet og skape trygge arenaer for ungdommen. Vi må satse på breddeidrett, sier Raja.

- Må hindre diskriminering i arbeidslivet

Da Raja valgte Venstre var individets frihet og enkeltsaker som miljø, skole og integrering viktige.

- Er det uheldig at enkelte boområder og skoler har svært høy innvandrerandel, og hva bør eventuelt gjøres for å snu utviklingen?

- Dersom man hindrer arbeidslivdiskriminering vil det bidra økonomisk til innvandrere slik at de kan ha råd til å flytte på seg, sier Raja.

- Venstre er for fritt skolevalg. Skolene må generelt gjøres bedre, og ressurser legges inn i de skoler som gjør det svakt. Det må satses på norskopplæring. Dessuten må man opprettholde gratis kjernetid i barnehagen for barn som ikke snakker godt norsk og gis språktilbud til 4-6-åringer før skolestart, sier han.

- Rike må betale mer for SFO

- Hvor lang skal skoledagen være, og bør SFO bli gratis?

- Vi må satse på lærere først, slik at vi får flere gode lærere og prioritere kunnskapsløftet. Jeg er ikke imot flere timer på skolen, men vil bruke mer penger først på lærere og få innholdet på plass.

- Vi føder ikke barn fordi skolen skal ta over oppdragerrollen. Derfor er jeg imot obligatorisk SFO, men prisen bør differensieres, slik at rike foreldre betaler mer enn de fattige, sier Raja.

Vil ha flere storkommuner

- Bør kollektivtrafikk prioriteres høyere i Oslopakke 3 på bekostning av veibygging?

- Ja, kollektivtrafikk må prioriteres, det vil også avlaste veinettet. Vi må la miljøet gå foran. Dagens kollektivtilbud er ikke godt nok, sier Raja.

- Hva kan gjøres for å bedre sykehustilbudet i ditt fylke?

- Vi bør få flere større kommuner, med flere ressurser til lokaldemokratiet som sikrer sine borgere bedre sykehustilbud, sier Raja.

- Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Jeg vil samarbeide med de som er enige i Venstres politikk. Og som godt forankret sentrumsparti kan vi spille på lag med alle, sier Raja.

Du finner både Abid Raja og NRK Østlandssendingen på Twitter.

Se video: Abid Raja om vold blant imamer:

Video nsps_upload_2009_6_9_9_59_39_684.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Les mer om Abid Raja:

- Ikkje velkommen om du slår

Raja: - Jeg ble også slått i moskeen

- Gir grunn til muslimhets

- Kan bli Venstres Obama

Abid Raja blir fredsmegler - i Oslo