Å gjennomskue overgrep

Hvordan gjennomskuer man seksuelle overgrep, og  hva gjør man hvis man tror noen overgriper seg mot barn?

Illustrasjon - seksuelt overgrep mot barn.
Foto: Heiko Junge / Scanpix

- Dokumenter og skriv dagbok rundt det du opplever. Ta kontakt med aparatet!, sier daglig leder ved støttesenter mot incest i Oslo, Kari Engen Sørensen.

Overgrep
Foto: Tor Sivertstøl / NRK

Lommemannen

De siste dagene har pågripelsen av det politiet mener er den såkalte lommemannen preget nyhetsbildet. Fordømmelsen av denne typen overgrep er sterk, men mange synes likevel det er vanskelig å vite hva de skal gjøre dersom de har mistanker om at noe ikke er som det skal i deres nærmiljø.

Hva gjør man dersom man får mistanke om at et barn blir utsatt for seksuelle overgrep?

Henvendelser har økt

Ved støttesenteret mot incest i Oslo tar de imot henvendelser fra ofre, pårørende og fra tredjepersoner som er bekymret for at det foregår seksuelle overgrep i deres nærmiljø.

Etter pågripelsen av det politiet mener er den såkalte lommemannen har antallet henvendelser til senteret økt, forteller Kari Engen Sørensen.

- Det kan være folk som har vært utsatt for overgrep selv, og som begynner å erindre mer, sier Sørensen.

Les mer her: Støttesenter mot incest, Oslo

Hun forteller at det også kan være mange som lurer på noe og har en mistanke om et eller annet.

- De som ringer spør gjerne hva vi anbefaler at de skal gjøre når de merker at et barn har endring av adferd, kanskje seksualisert adferd, kanskje aggresjon, tilbaketrekning, noe som har kommet gradvis eller plutselig, noe de ikke finner noe annen forklaring på, da lurer de på hva gjør vi nå.

Barn
Foto: Scanpix

Støttesentrets anbefalinger:

- Dokumenter, skriv dagbok rundt hva du opplever, og ta kontakt med aparatet der ute, enten det er barnevernstjenesten, skoleledelsen, helsesøster eller andre, sier Kari Engen Sørensen.

- Hva kan de gjøre i forhold til barnet det gjelder?

- Det kommer an på alder til barnet. Er det i skolealder, går det utmerket godt an å snakke med barnet, bare det blir gjort på en ordentlig måte. Vårt personale her på støttesentret bruker mye av tiden sin på å veilede på akkurat dette.

Vær ikke redd for å stemple

- Mange er redde for å stemple folk som overgripere, som ikke er det og dermed kvier seg for å melde dette. Hva vil du si til dem?

- Jeg vil helt klart anbefale de å ringe til et støttesenter, som vi har rundt om i hele landet. Vi jobber med slike saker hver dag og det er mye bedre å bry seg en gang for mye enn en gang for lite.

Sørensen er helt sikker på at de klarer å løse opp i en mistanke som er ubegrunnet og viser seg å ikke være noe.

- Men det er veldig vondt å se at mange barn og unge lider og har det vondt hver eneste dag og vi voksenpersoner, vi bryr oss ikke, sier daglig leder ved støttesenter mot incest i Oslo, Kari Engen Sørensen til Østlandssendingen.