Hopp til innhold

– Oslo kommune undervurderer veksten i antall elever

Oslo kommune undervurderer veksten i antall elever de neste årene, mener mange av skolene som har uttalt seg om forslaget til ny skolebehovsplan.

From InfoDispatcher.SingleFileImporter

SE VIDEO: Cathrin Wall er leder av driftsstyret på Bøler skole og frykter det vil bli for liten plass på skolen fremover.

Cathrin Wall er leder av driftsstyret på Bøler skole og forteller at på hennes skole er biologirommet gjort om til vanlig klasserom for 5b fordi rom-kapasiteten på skolen er sprengt.

Bøler skole venter seg enda flere elever, fordi det er planlagt boligbygging på Bøler, samtidig som en del av de som bor i området nå er gamle mennesker.

– Vi tror at veksten i dette området kommer til å øke, sier Cathrin Wall.

Slik tror ikke utdanningsetaten det kommer til å gå. I forslaget til ny skolebehovsplan skriver de at skolen vil ha en liten elevvekst.

Frustrerte foreldreutvalg

Anders Moss

Anders Moss.

Foto: Tuva Gaarder Nordlie / NRK

Oslo kommunale foreldreutvalg mener at utdanningstetaten undervurderer hvor mange nye elever det vil komme de neste årene for mange andre skoler også.

– Det er mye frustrasjon blant foreldreutvalgene. I mange av områdene i Oslo er det klart at prognosene er for lave, og at man ser det ganske umiddelbart, gjerne da etter mange år med en trangbodd skole, sier Anders Moss, styremedlem i Oslo kommunale foreldreutvalg

Utdanningsetaten basere de anslåtte elevtallene på Oslo kommunes befolkningsprognoser, som igjen baserer seg på tall fra Statistisk sentralbyrå. Tallene viser en samlet elevtallsøkning i Oslo kommune på omtrent 17.000 frem mot 2023. Av disse er 3000 elever i videregående skole.

– De statistikkene og prognosene som vi opererer med har vært stabile i tre år. Det er ingen grunn til å tro at befolkningstallet i Oslo øker mer enn det man trodde for to-tre år siden, sier Kjell Richard Andersen, assisterende direktør i Utdanningsetaten.

– Våre beregninger er for Oslo samlet. Jeg tar høyde for at vi kan bomme litt på de lokale forholdene, men vi kommer til å få til dette her. Vi kommer til å få en plan som vi kan stå for.

– Kommer dere til å ta hensyn til noen av de lokale innspillene?

Kjell Richard Andersen

Kjell Richard Andersen.

Foto: Arezo Naghavian / NRK

– Ja, det kommer an på hva de lokale innspillene dreier seg om, og det har jeg ikke lyst til å kommentere konkret nå, sier Kjell Richard Andersen, Utdanningsetaten.

Cathrin Wall som leder driftsstyret på Bøler skole håper Utdanningsetaten vil vurdere tallene på nytt.

– Vi har jo prøvd å sette fingeren på dette i forrige skolebehovsplan, så vi håper vi blir hørt nå, og at de ser på Bydel Østensjø en gang til, sier Cathrin Wall.

Bøler skole 2013

Bøler skole frykter det skal bli enda trangere med ny boligbygging og flere småbarnsfamillier.

Foto: Tuva Gaarder Nordlie / NRK