Hopp til innhold

«Nye Baner» skal hindre tunnelkaos i Oslo

Venstre frykter at for mange kokker vil gi for mye søl når flere nye tog- og t-banetunneler skal bygges i Oslo.

Guri Melby på Nationaltheatret stasjon

FRYKTER KAOS: Guri Melby (V) ser mange muligheter for konflikt hvis Staten, Ruter, Sporveien og en rekke kommunale etater alle skal gjøre og mene sitt for å få på plass de nye tunnelene i Oslo. Hun vil gi et nytt utbyggingsselskap ansvaret for å planlegge og bygge.

Foto: Olav Juven / NRK

For å hindre planleggingssommel og gravekaos vil partiet gi ett selskap alt ansvar for nye tunneler og underjordiske stasjoner, et slags «Nye Baner» etter modell fra det statlige veiselskapet Nye Veier.

Det er erfaringene med Fornebubanen som skremmer Venstres gruppeleder i bystyret, Guri Melby, og stortingsrepresentant Ola Elvestuen, som står bak forslaget.

– Vi ønsker å sikre framdrift i bygging av ny togtunnel og ny metrotunnel i Oslo. Vi frykter at vi bruker mange år på planlegging og regulering og uenighet og kaos.

– Kjempelang tid

– På Fornebubanen har vi har brukt kjempelang tid på å bli enige om hvem som skal eie banen og hva slags organisasjon som skal drive dette framover, og vi bruker kjempelang tid på reguleringsplaner.

– Vi har ikke tid til å sløse bort mange år på den typen prosesser når vi skal bygge ny sentrumstunnel for tog og t-bane. Vi tror et eget utbyggingsselskap er det vi trenger for å sikre framdriften, sier Melby.

I Nasjonal Transportplan er det lagt opp til at ny metrotunnel gjennom Oslo skal bygges i perioden 2024-2029 og at togtunnelen kommer rett etterpå.

To togtunneler

Den store utredningen om framtidas skinnegående transportsystem gjennom Oslo (KVU Oslo-Navet) er enda mer ambisiøs. Den foreslår nok en togtunnel mellom Nationaltheatret og Alnabru via Bislett.

Når det i tillegg skal bygges nye stasjoner med sømløs overgang mellom jernbanen og det øvrige kollektivnettet, må ting koordineres for å unngå både planleggingskaos og unødig mye graving, ifølge Melby.

– Vi kommer til å bygge ut helt nye knutepunkter på Bryn, Bislett, Sagene og mange steder. Da kan ikke staten og kommunen drive og krangle med hverandre om hvem som skal bygge hva først. Da er vi nødt til å samarbeide.

KVU Oslo-Navet

OSLO-NAVET: Slik ser det nye skinnegående transportsystemet i Oslo ut i den store utredningen KVU Oslo-Navet. Det mørkeblå og røde er nye togtunneler, det gule ny metrotunnel og det lyseblå nye trikkelinjer.

Foto: Via Nova

Guri Melby sier at det også bør vurderes å innlemme den nye Fornebubaneetaten i selskapet såfremt det ikke gir forsinkelser.

Skjønner problemet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

SKJØNNER PROBLEMET: Men Ketil Solvik-Olsen tror et helt nytt selskap bare vil skape enda flere diskusjoner om hvem som skal eie hva og hvem som skal betale lønningene.

Foto: Roald, Berit / NPK

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) deler Venstres bekymring, men tror et helt nytt selskap gir flere utfordringer enn det løser.

– Jeg er enig i at vi må få en god organisering slik at alle som har interesse i prosjektet, snakker godt sammen.

– Jeg tror det beste er å organisere oss på samme måte som vi har gjort med Ringeriksbanen (felles utbygging av ny jernbane og ny E16 - jour. anm.) der du lager en prosjektorganisasjon, men der det er selvstendige selskaper inn i organisasjonen.

– Hvis du skal lage ett selskap vi skal gå inn og eie i fellesskap, ser vi jo hvor lenge Oslo og Akershus har prøvd å få til det bare på Fornebubanen, sier Solvik-Olsen.