– Regjeringen roter bort jernbanesatsing

Regjeringen mangler oversikt og kan takke seg selv for at de må utsette investeringer på jernbanen, mener stortingsrepresentant Ingjerd Schou.

Ingjerd Schou, Høyre

Stortingsrepresentant Ingjerd Schou fra Østfold Høyre.

Foto: NRK/Anja Lillerud

– Nå viser det seg altså at de løftene ikke holder, og at regjeringen ikke har oversikt over utfordringene på vedlikehold, sier stortingsrepresentanten til NRK.no.

NSB la i februar 2008 frem en ny ruteplan som skulle gjelde fra 2012, og lovet frustrerte togpassasjerer flere tog som skulle gå oftere enn før. Nå har regeringen bestemt seg for ikke å prioritere disse investeringene fordi de mener pengene trengs mer til vedlikehold på jernbanestrekningene.

– Ideologi står i veien for å få fortgang i utbygging

Jernbanestasjonen i Halden

Det blir ikke flere regiontog med det første til Halden.

Foto: Rainer Prang / NRK
Statssekretær Lars Erik Bartnes

Statssekretær Lars Erik Bartnes.

Foto: Samferdselsdepartementet

Høyrerepresentanten fra Spydeberg i Østfold mener dette kunne vært unngått med et vedlikeholdsfond.

– Men regjeringen har en ideologisk aversjon mot å opprette et slikt fond, som Høyre har foreslått gang på gang.

– Et slikt fond ville gitt Jernbaneverket en forutsigbar milliardinvestering hvert år, det ville ført til nye finansieringsformer slik at en kunne bygd ut dobbelspor i det vi kaller intercity-triangelet hele tiden, istedet for å dra fram musikk-korps og feire med brask og bram for hver kilometer som blir bygget, sier Schou.

Mener togpassasjerene har forståelse

Statssekretær Lars Erik Bartnes avviser Schous kritikk, og mener togpassasjerene har forståelse for utsettelsen.

– Togpassasjerene er lei av forsinkede tog, og det er det de ønsker at vi skal prioritere. Vedlikeholdet har vært alt for dårlig i alt for mange år. Derfor tror jeg togpassasjerene har forståelse for at dette prioriteres foran planlagte investeringer, sier Barnes.

Løftene som nå blir utsatt er blant annet avganger hver halvtime mellom Moss og Lysaker, og 30-minuttersfrekvens på regiontogene til Halden i fire timer hver dag, mot to timer i dag.

Rapport slår fast at togene ikke tåler vinter

Årsaken til utsettelsen er blant annet en rapport fra SINTEF som viser at dette vedlikeholdsetterslepet er verre enn hva man trodde.

Men etter å ha lagt inn værdata i sine regnestykker, og sammenlignet med forsinkelser, fant SINTEF-forskerne at vanlig snøfall eller noen minusgrader er nok til at gogene blir kraftig forsinket.

– Analysene viser klart at norsk jernbane ikke tåler en vanlig vinter, sier professor Nils Olsson ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og seniorforsker ved SINTEF, til Aftenposten fredag.

– Alle er enige om at det er flere tiår med forsømmelse på vedlikehold som nå må rettes opp. Problemet er at regjeringen nekter å se til andre land, nemlig å få til en offentlig/privat finansiering, slik at man kan gjøre de store investeringene samtidig som vedlikeholdet gjennomføres, sier Schou.