Tusenvis kan få 38 meter høye strømmaster i nabolaget

Statnett vil bygge nesten dobbelt så høye høyspentmaster som i dag i Bærum og Oslo vest. Fortvilte naboer vil at strømkablene skal legges i bakken.

Høyere høyspentmaster

STRÅ: De nye mastene har fått navnet «Strå» (foran) og er 38 meter. Nesten dobbelt så høye som dagens strømmaster (bak).

Illustrasjon: Statnett

Dagens høyspentmaster er 20 meter. Nå vil Statnett bygge slankere, men også høyere master på 38 meter.

Naboer og lokalpolitikere vil heller legge kablene i bakken. Det er det flere grunner til.

– Det ene er hvordan slike master påvirker nærområdet. Dette er et invaderende inngrep som blir mye mer invaderende med de nye mastene, sier Eirik Andreassen på Jar.

Andreassen er nærmeste nabo til kraftledningen og en av initiativtagerne til Facebook-gruppa «Nei til monstermaster i tettbygde strøk».

– Det andre er båndleggingen av store arealer i et pressområde de neste nitti årene, sier han.

Eirik Andreassen, initiartivtager til Facebook-gruppa Nei til monstermaster i tettbygde strøk.

HØYSPENTNABO: Eirik Andreassen på Jar er en av initiativ-tagerne til Facebook-gruppa «Nei til monstermaster i tettbygde strøk».

Foto: Anders Fehn / NRK

Nok og stabil strøm

Statnett jobber med å bytte ut strømforsyningen i hele Oslo-området. Hensikten er å sikre nok og stabil strøm i framtida.

– Det handler om anlegg som har nådd teknisk levealder og at vi har behov for å øke kapasiteten inn til Stor-Oslo, sier prosjektleder i Statnett Siri Revelsby.

KRAFTLINJE: Her går den 12 kilometer lange høyspentlinja mellom Hamang og Smestad. Streken er ikke helt nøyaktig, men gir en indikasjon om traséen.

Statnett har søkt NVE om konsesjon for to ulike løsninger. Den ene er en ny luftledning der dagens 20 meter høye master byttes ut med nye på 38 meter.

Siri Revelsby, prosjektleder Statnett

FORNYER NETTET: Prosjektleder for den forbindelsen Hamang - Smestad i Statnett, Siri Revelsby. Her foran en høyspentmast fra 1952 på Gjettum.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Vi har utviklet en ny mastetype som er tilpasset bynære strøk. Den er smalere, men høyere enn ledningen som går der i dag, sier Revelsby.

Den andre løsningen er å legge kabelen i grøft, med en kortere strekning i tunnel.

– Det er Stortinget som har bestemt at vi som hovedregel skal bygge luftledning. Og kabel er en milliard kroner dyrere, sier hun.

Det er NVE som bestemmer hva Statnett skal bygge.

Eirik Andreassens hage med høyspentmast

NÆRMESTE NABO: Slik ser det ut hjemme hos Eirik Andreassen på Jar. Nå kan høyspentmasten bli nesten dobbelt så høy.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Kjempehøye

Bærum kommune, bydelsutvalgene i Vestre Aker og Ullern og byrådet i Oslo behandler saken om kort tid.

Kjell Maartmann-Moe, gruppeleder Arbeiderpartiet, Bærum kommunestyre.

KRITISK: Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Bærum kommunestyre, Kjell Maartmann Moe. Her fotografert på Hosle.

Foto: Anders Fehn / NRK

I Bærum er det bredt flertall for å kreve kabel i bakken. Arbeiderpartiets Kjell Maartmann-Moe sier at kommunen trenger arealet til boliger og næringsliv.

– Men først og fremst er det visuelle. Mastene blir litt smalere, men de blir også kjempehøye. De kan ses over hele Bærum.

Kritikerne mener at Statnett ikke har tatt med den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å bli kvitt mastene.

– Kom med innspill

Bærum Ap peker også på en mulig underjordisk løsning som ikke er utredet. Det er å bruke avløpstunnelen til Vestfjordens Avløpsselskap (VEAS) som allerede går fra Oslo via Bærum til Bjerkås i Asker.

– Her må Statnett gjøre en ny utredning før vi kan sette i gang med byggearbeidene. Det er et must, sier Kjell Maartmann-Moe.

Statnett ønsker alternativer velkommen i høringsrunden.

– Jeg oppfordrer alle som kan, også privatpersoner, til å komme med sine høringsinnspill til NVE, sier nabo Eirik Andreassen.