Hopp til innhold

«Lucas-saken» til Høyesterett

Kampen i Høyesterett vil stå om straffen på tre måneders fengsel etter hundedrapet i Moss var streng nok, eller for liten.

Blomster Krapfoss bru

29-åringen skal ha bundet båndet til hunden fast i et betongrør, før han kastet hunden seks meter ned i vannet ved broen i Moss.

Foto: Magnus Brenna-Lund / NRK

Hunden Lucas ble drept av sin eier sommeren 2014 og ble funnet død under Krapfossbrua i Moss.

Moss tingrett dømte den 29 år gamle mannen til fengsel i et halvt år for å ha druknet hunden. Borgarting lagmannsrett endret senere straffen til 90 dagers fengsel. Han fikk en reduksjon i straffen for å ha innrømmet forholdet.

Nå har Høyesteretts ankeutvalg bestemt at dommen skal behandles hos dem.

Tror straffen blir stående

Det var påtalemyndigheten som i høst anket saken til Høyesterett. Forsvarer Even Rønvik sa den gang at han var skuffet over det. Nå tror han straffen på tre måneder blir stående.

– Jeg tror det er riktig straffeutmåling, men det er greit å få prøvd straffeutmålingen i Høyesterett, sier Even Rønvik til NRK.

Advokat Even Rønvik i Moss tingrett

Forsvarer, Even Rønvik, ser nå frem til at hundedrapssaken skal behandles av Høyesterett. Han har tro på at dommen på tre måneders fengsel fra lagmannsretten blir stående.

Foto: Kathrine Brønn / NRK

Dyrevelferdsloven ble endret i 2010 og kampen i Høyesterett vil stå om fengselsdommen bør skjerpes eller ikke. Dermed kan en dom skape presedens.

– Kan en dom i Høyesterett sette en ny standard?

– Det er vel det som ligger i anken fra påtalemyndigheten, at man skal ha fastlagt hvor straffenivået skal ligge, sier Rønvik.

Forventer strengere straff

Live Kleveland, som er jurist i Dyrevernalliansen, er glad for at «Lucas-saken» nå skal behandles av Høyesterett.

– Det at det er anket, viser at påtalemyndigheten har tro på saken. Det har vi også, fordi dyrevelferdsloven legger opp til et helt annet straffenivå enn dommen i lagmannsretten. Det forventer vi at Høyesterett forholder seg til, sier Kleveland.

Live Kleveland i Dyrevernalliansen

Jurist i Dyrevernalliansen, Live Kleveland, forventer at straffen blir skjerpet i Høyesterett.

Foto: I.Linstad Hauge / Dyrevernalliansen

– Ordlyden i loven, sammenholdt med forarbeidene, er helt avgjørende for riktig straffenivå.

– I denne saken så er jo problemet at straffenivået i tingrettene og til dels i lagmannsrettene det siste tiåret har vært for lavt i saker der det har vært brudd på dyrevelferdsloven. Det er nå Høyesteretts kjerneoppgave å sørge for at det Stortinget bestemmer, reflekteres i dommene.

Live Kleveland sier Dyrevernalliansen vil ta saken opp med Stortinget hvis Høyesterett ikke hever straffen.