«Leve hele livet»-pris til Oslo

Oslo kommune har sørget for god planlegging og inkludering av eldre, mener Helse- og omsorgsdepartementet.

De tildeler i dag kommunen «leve hele livet»-prisen for sitt arbeid med å inkludere eldre i utviklingen av tilbud og tjenester i kommunen.

«Rosa busser», aldersvennlig transport, blir trukket frem som et tiltak som blir satt spesielt pris på av eldre.

rosa busser
Foto: Oslo kommune