Hopp til innhold

«Lambda» i Bjørvika skal koste 2,3 milliarder

Byrådet i Oslo har sendt fra seg sitt endelige kostnadsoverslag for nytt Munch-museum i Bjørvika. Prisen blir 400 millioner høyere enn det man antok da Munch-forliket ble inngått i bystyret i fjor vår.

Hallstein Bjercke

TELLER MILLIONER: Kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) offentliggjorde torsdag byrådets endelige kostnadsoverslag for Munch-museet i Bjørvika. Overslaget viser at det blir dyrere enn antatt, men kulturbyråden mener det er innenfor rammene.

Foto: Gaute Zakariassen / NRK

"Lambda"

KOSTBAR KNEKK: Juan Herreros' «Lambda» vil koste 2,4 milliarder. Det er langt høyere enn de anslagene man opererte med da bystyret inngikk forlik om Munch-museum og Tøyen i 2013.

Foto: Juan Herreros Arquitectos
Thorhild Widvey

TAR SIN DEL: Kulturminister Thorhild Widvey er positiv til spleiselag om nytt Munch-museum.

Foto: Audun Braastad / NTB Scanpix

Torsdag formiddag offentliggjorde byrådet i Oslo det kvalitetssikrede forprosjektet for byggingen av nytt Munch-museum på Paulsenkaia i Bjørvika.

Totalsummen for prosjektet blir på nesten 2,3 milliarder. Det er rundt 400 millioner mer enn det anslaget man opererte med da bystyret inngikk forliket om Munch-museet og Tøyen-opprustning i fjor vår.

Les: Historisk flertall for «Lambda»

– Nå vil jeg si at nytt Munch-museum nærmer seg, sier kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) forsiktig.

Vil at staten dekker 900 millioner

Det endelige kostnadsoverslaget for utbyggingen er på 2256 millioner 2014-kroner.

Når snoren etter planen klippes i 2019, vil kostnaden, inkludert prisstigning og renteutgifter, komme på 2,7 milliarder 2019-kroner.

Da er ikke kostnadene knyttet til flytting av kunstsamlingene fra dagens Munch-museum og fra Stenersen-samlingene tatt med.

– Hvis vi gjetter på renter og prisstigning frem til 2019, blir det 2761 millioner. Det er tallene vi bruker som utgangspunkt når vi styrer prosjektet, og når vi skal søke staten om støtte, forteller Bjercke.

Bjercke håper nå at staten vil ta en tredel av regninga, altså rundt 900 millioner 2019-kroner.

Les: Prislappen har steget med 200 millioner kroner

– Vi har søkt staten om en tredjedel av prosjektkostnaden. Vi har hatt en god dialog med både denne regjeringen og den forrige, og de fire borgerlige partiene på Stortinget sier de er innstilt på å støtte søknaden, sier Bjercke.

Prisen stiger

Det nye prisoverslaget er høyere enn de man tidligere har operert med.

Så sent som i 2012 var selve byggingen av museet anslått til å koste 1,8 milliarder.

Da Oslo sendte over sin foreløpige søknad til Kulturdepartementet i vår, var prisen steget til to milliarder. I det endelige forprosjektet er selve byggekostnaden anslått til 2012 millioner kroner.

Les: – Kan koste én milliard mer

Bjercke mener det er gode grunner til at prisen har blitt høyere enn tidligere antatt.

– Man traff ganske godt, men det er gjort noen endringer. Vi har blant annet større miljøambisjoner, og vi har lagt inn mer brannsikring og flere utsiktspunkter, forteller Bjercke.

Totalt gjør disse endringene at prosjektet blir 136 millioner dyrere enn opprinnelig planlagt.

Les: Se det nye Munch-museet fra innsiden

Widvey: Staten tar sin andel

Kulturminister Thorhild Widvey (H) har nå Oslo kommunes søknad om støtte til behandling, men signaliserer allerede nå at kulturbyråd Hallstein Bjercke trolig får pengene han ønsker seg fra staten.

– Munch er en av verdens fremste kunstnere, og det er et viktig nasjonalt ansvar å bidra til at vi får realisert Munch-museet. Vi har tidligere sagt at regjeringen vil bidra med inntil en tredjedel av utgiftene, sier Widvey til NRK.

Selv om den anslåtte totalkostnaden nå har steget ytterligere siden Oslo kommune i vår oppjusterte byggekostnadene fra 1,8 til to milliarder, har ikke kulturministeren fått kalde føtter av den grunn.

– Jeg må selvsagt få anledning til å se på kostnadene. Nå venter vi at Oslo kommune oppdaterer sin søknad, og så må vi se nøye på kostnadene, men jeg er innstilt på at regjeringen blir med og bidrar.

Bystyret i Oslo skal nå behandle saken rett over sommeren, og planen er at første spadetak skal tas i løpet av våren 2015. Det nye Munch-museet skal stå ferdig i 2018, og etter planen åpnes i 2019.

Slik blir nye Lambda

VIDEO: Slik ser arkitektene for seg at det nye Munch-museet vil oppleves fra innsiden.