–Katastrofe for Geilo

Statens vegvesen har beregnet at gjennomsnittstrafikken over Hardangervidda vil gå ned fra om lag 1100 biler daglig til rundt 550 dersom strekningen blir vraka som den andre stamveien til vestlandet.

Geilo

Geilo trenger trafikken over Hardangervidda mener reiselivsnæringen som er skuffet over vegvesenet.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Å velge bort riksvei sju, vil bety en katastrofe for Geilo. mener driftssjef Terje Simonsen på Bardøla Høyfjellshotell.

Statens vegvesen har anbefalt å bygge ut riksvei 52 over Hemsedal ved siden av Europavei 134 over Haukeli som fremtidig stamvei mellom øst- og vestlandet. Det er stortingspolitikerne som skal ta det endelige valget.

Simonsen sier handelsstanden og alt annet i bygda vil lide dersom trafikken går ned slik vegvesenet selv har regnet ut.

Bardøla hotell

Bardøla og andre overnattingsbedrifter vil lide dersom trafikken over Hardangervidda går ned, mener reiselivsnæringen på Geilo.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

–Alle som driver butikker, spisesteder og alle vi som driver med overnatting vil merke det. Også håndverkere og kommunen.

– Dramatisk for Geilo

Valget som vegvesenet anbefaler blir dramatisk for Geilo dersom det blir vedtatt til våren, mener hotellsjefen og får full støtte av andre i reiselivsnæringen.

Direktør Roger Espeli på Vestlia Resort stiller seg uforstående til at Statens vegvesen velger å gå utenom riksvei 7 over Hardangervidda.

– Jeg forstår ikke at man kan velge bort det som i dag er den korteste og raskeste veien. Det er også den strekningen som har størst lokalsamfunn og hvor følgene av mindre trafikk blir store.

Espeli tror uansett hva som blir det endelige valget at turistbussene kommer til å velge riksvei sju.

Les også: Vil forsatt kjempe for riksvei 7

– Folk kommer til å velge korteste vei

Turistsjef på Geilo, Pål Knutsson Medhus har lite til overs for vegvesenets anbefaling.

Turistsjef på Gelo Pål Knutsson Medhus

Turistsjef på Geilo Pål Knutsson Medhus

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Vi som driver med reiseliv er opptatt av at veien skal være til for folk, jeg tror at folk uansett kommer til å velge å kjøre over hardangervidda som er den korteste veien.

Han sier Geilosamfunnet og reiselivsnæringen skal fortsette å utvikle tilbudet i regionen slik at folk kommer til å velge å kjøre her også i framtida.

– Fordi det er korteste vei, men også den vakreste strekningen.

Men Statens vegvesen mener at Hemsedalsfjellet er bedre enn riksvei 7 over Hardangervidda, både når det kjem til «samfunnsøkonomi, måloppnåelse og muligheten til å betjene nasjonal trafikk som ikke kan benytte E134», som det står i tilrådingen fra transportetaten.

Statens vegvesen la i dag fram ei KVU-utgreiing som konkluderer med Hemsedalsfjellet som beste hovudveg aust-vest.