«Huskapperen» må i fengsel

Høyesterett avviser anken til Arne Vigeland, som reiv halve uthuset til naboene på Nesøya.

Rev ned halve uthuset

I tillegg til å kappe dette huset i to, rev også Vigeland et veksthus og en annen nabo sin 65 år gamle steinmur. Han sagde også ned to frukttrær.

Foto: KAJA FIGENSCHOU / NRK

Mens naboene var på ferie i Spania våren 2014, leide Arne Vigeland inn to håndverkere som kappet naboens uthus i to.

Striden mellom naboene på Nesøya, førte til at Vigeland i 2018 ble dømt 120 dagers ubetinget fengsel i Borgarting lagmannsrett.

Retten mente han var skyldig i to tilfeller av grovt skadeverk, men Vigeland var uenig. Han har hele tiden hevdet han var i sin fulle rett til å kappe naboens uthus i to fordi det stod på hans tomt.

Både Vigeland og hans advokat Trygve Staff mente dommen fra Borgarting feil, og anket den derfor til høyesterett.

– Dommen er full av feil og siste ord i denne saken er ikke sagt, sa Staff til NRK den gang.

Men nå er siste ord sagt, for torsdag bestemte ankeutvalget at anken ikke tillates, skriver E24.

«Utvalget kan bare gi samtykke når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken prøvd i Høyesterett», skriver utvalget.

Dermed må Vigeland i fengsel. I tillegg må han betale 410.000 kroner i erstatning til naboen, samt 224.000 kroner til If skadeforsikring.

Uthuset hadde stått siden 1947, og Vigeland var selv til stede da det ble kappet. Også i tingretten ble han dømt til 120 dagers fengsel.