Et «eventyr» retten ikke trodde noe på

Er det grunn til å tro at narkotikasmuglere ville overlate metamfetamin med en gateverdi på over en million kroner til vilt fremmed, beruset mann og la han ta stoffet over grensen mens de var milevis unna? Halden tingrett hadde ingen tro på den historien.

Amfetamin-beslag

Vinflaskene inneholdt metamfetaminsulfat.

Foto: Tollvesenet

I midten av januar ble en 30 år gammel mann fra Litauen stanset på toget fra Sverige til Norge. I bagasjen hadde han to vinflasker som viste seg å inneholde metamfetaminbase.

Både til politiet og i Halden tingrett i forrige uke hevdet mannen at han bare hadde sagt ja til å ta med to flasker vin over grensen for to ukjente menn. Den historien trodde ikke tingretten noe på, men mannen ble likevel bare dømt for uaktsom narkotikasmugling.

Skulle ta med to vinflasker over grensen

I retten forklarte mannen også at han skulle til Norge for å skaffe seg jobb. Han dro fra Litauen til Stockholm med ferje. Om bord på ferja traff han to landsmenn som han ikke kjente fra før. De to skulle også til Norge. Disse to skjenket ham med både øl og shots, og han ble temmelig beruset.

Neste dag traff han de to igjen, og de fortalte da at de hadde med for mye alkohol til å passere tollen. De spurte ham derfor om han kunne ta med et par flasker for dem, flasker de skulle ha tilbake etter å ha passert tollen. Han fikk da overlevert to halvannen-liters flasker med vin. Mannen synes flaskene så helt normale ut.

Ble satt på toget i Trollhättan

30-åringen gikk av ferja i Stockholm, mens de andre kjørte i land med bilen sin. Mannen ble plukket opp et stykke fra ferjeterminalen og de tre kjørte videre sammen.

Ifølge mannen forklaring gikk turen til Trollhättan. Han hevdet at de to andre hadde gitt ham beskjed om at de måtte gjøre en del ærender før de skulle videre til Norge, og at han måtte ta toget. Vinflaskene skulle de få igjen i Moss.

Litaueren forklarte at han hadde gitt de to sitt telefonnummer, men at han ikke hadde fått noe telefonnummer til dem. Han hadde glemt igjen en bag i bilen til de to.

Til politiet forklarte han hadde begynt å lure på om det var noe galt da han tok toget alene. I retten trakk han tilbake denne forklaringen, han hevdet at han fortsatt var så beruset at han ikke tenkte klart.

Da toget kom til Moss ble bagasjen hans undersøkt. Da ble det avslørt at vinflaskene ikke inneholdt vin, men metamfetaminbase.

– Forklaringen er ikke troverdig

– Retten finner ikke tiltaltes forklaring troverdig, står det kort og godt i dommen fra Halden tingrett.

Retten viser til at verdien av metamfetaminet er svært stor. At de skulle overlate en slik verdi til en fremmed kurer som var såpass beruset virker lite troverdig. Retten mener det ville være risiko for at kureren kunne sovnet underveis eller at han kunne finne på å åpne flaskene for å fortsette å drikke det han trodde skulle være alkohol.

Vider peker retten på at kvotene for alkohol ved reise mellom EU-land er så stor at det ikke var noen grunn til at de skulle be ham ta med seg to vinflasker inn i Sverige. Og hvorfor kunne han ikke bli med i bilen da de kjørte i land, ved en eventuell tollkontroll kunne de bare forklare at vinflaskene tilhørte ham.

Retten synes også at det høres utrolig ut at mannen skulle være villig til å vente i Moss på ubestemt tid for at de to skulle hente flaskene der. Tingretten slår fast at mannen må ha forstått at flaskene umulig kan ha inneholdt vanlig vin.

Dømt for uaktsom smugling

Halden tingrett

Halden tingrett ga mannen en vesentlig strengere straff enn det påtalemyndigheten foreslo.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden tingrett konstaterer at litaueren i det minste har opptrådt grovt uaktsomt. Retten mener at det er sannsynlig at han har opptrådt forsettlig. at han har smuglet narkotika med viten og vilje. Tingretten er likevel enig med påtalemyndigheten at det kan være en viss tvil til stede og at bevisene ikke holder for domfellelse for forsettlig narkotikasmugling.

Påtalemyndigheten forslo fengsel i 10 måneder for 30-åringen. Mannen har allerede sittet 300 dager i varetekt, og dersom retten hadde fulgt påtalemyndighetens forslag til straff ville straffen allerede vært ferdig sonet.

Plusset på et halvt års fengsel

Halden tingrett merket seg at mannen smuglet tilsvarende minst 2,8 kilo metamfetamin. Strafferammen for uaktsom narkotikaforbrytelse er to års fengsel. Retten har tatt hensyn til at mannen tross alt har tilstått til faktiske forhold, selv om forklaringen hans ikke er spesielt troverdig. Selv om forklaringen ikke oppfattes som en uforbeholden tilståelse har mannen fått en tilståelsesrabatt.

Litaueren har også hele tiden samtykket til varetektsfengsling og forenklet behandlingen av saken på den måten. Likevel har saksbehandlingen tatt relativt lang tid i forhold til sakens omfang.

Halden tingrett har plusset på påtalemyndighetens forslag med et halvt år, så dommen lyder på fengsel i et år og fire måneder. Og så ha retten bestemt at de to vinflaskene med metamfetamin skal inndras.