«Dopingliga» får samfunnsstraff

Seks unge mennene som var tiltalt for omfattende smugling, produksjon og salg av anabole steroider og andre dopingmidler er dømt til samfunnsstraff i Oslo tingrett.

Politiet og tollere beslaglegger dop og utstyr for en halv million kroner.

Se Tollvesenets egne video fra aksjonen da de og politiet fant tablettene og ampullene til en gateverdi av over en halv million norske kroner.

Sommeren 2010 gikk politiet til aksjon i en leilighet og en villa på Oslos vestkant og gjorde et beslag som ble til en av de største dopingsakene i Norge.

De fant 20.000 tabletter og over 200 ampuller og to pillepresser med en kapasitet for å produsere 12.000 piller i timen. Gateverdien til politiets funn er over en halv million norske kroner.

Åtte menn mellom 23 og 27 år ble tiltalt for ulovlig å ha innført, fremstilt og oppbevart stoffer ansett som dopingmidler.

I dag ble seks av dem dømt til samfunnsstraff i Oslo tingrett for å ha forsøkt å produsere dopingmidler.

Fikk strafferabatt

Forsvarsadvokat Heidi Ysen

Heidi Ysen, forsvarer hovedtiltalte.

Foto: Thomas Bjørnflaten / Scanpix

En 23 år gammel mann regnes som hovedpersonen i produksjonen.

Har har siden de ble avslørt erkjent de faktiske forhold. Da rettsaken startet i oktober sa hans forsvarer, Heidi Ysen, til NRK at hennes klient tok det svært tungt å være tiltalt for slike alvorlige forhold.

I dag ble han dømt til maks samfunnsstraff, 420 timer som må gjennomføres på halvannet år.

Ysen er fornøyd.

– Det er etter mitt syn en riktig dom sett hen til det tidsforløp som har gått, sier hun.

Aktoratet ønsket at 23-åringen skulle få fem år ubetinget fengselsstraff, men fordi han tidlig erkjente forholdene og at saken er gammel, fikk han strafferabatt.

– Hvis han ikke gjennomfører samfunnsstraffen må han dermed sone to år og ni måneder i fengsel, forklarer aktor Vegar Munthe Ommedal.

Flere utfordringer

Ommedal sier straffeutmålingen har vært vanskelig i denne saken.

– Den har vært en utfordring, fordi det er elementer som sakens alder, erkjennelser og de tiltaltes unge alder, som vi må ha tatt hensyn til, sier han.

Aktoratet la ned en påstand om deldom.

– Det er en fengselsstraff med en betinget og en ubetinget del, men retten mener det er grunnlag for samfunsstraff. Det tar vi til etterretning og vi vil se nærmere på dommen før en eventuell anke, sier Ommedal.

Han er likevel fornøyd med dommen.

– De var unge da de drev med dette, og det gjenspeiler seg i straffen, men vi er fornøyd med å få medhold i skyldspørsmålet for de aller fleste, og de er domfelt i tråd med påstandene fra aktoratet, utdyper han.

Fornøyd med dommen

I tillegg til 23-åringen fikk også en 27 år gammel mann maks sammfunsstraff på 420 timer.

De fire andre, som er dømt for å ha forsøkt for å produsere dopingmidler, har også fått samfunnstraff av varierende lengde.

Det var også to andre menn som var tiltalt i saken. Én av dem, en 24 år gammel mann, er frifunnet for produksjonsforsøk fordi han kun har mottatt produksjonsutstyr. Den andre studerer for tiden i utlandet, og saken hans kommer opp for retten senere.