Hopp til innhold

– Vi rykket ut til 18 dødsulykker på tre uker

Europaveien gjennom Østfold fikk kallenavnet «Dødsveien» etter flere ulykker på 80- og 90-tallet. Dødstallene stupte da ny vei ble åpnet for 10 år siden.

Ambulansesjåfør Per Andresen

TRIST: Ambulansesjåfør Per Andresen sier at det ofte var lite de kunne gjøre da de rykket ut til ulykker på E6 for 20 år siden.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Hver gang vi rykket ut til en ulykke på E6, antok vi at det var en dødsulykke. Spørsmålet var bare hvor mange som hadde mistet livet, sier den erfarne ambulansesjåføren Per Andresen fra Moss.

En oversikt NRK har fått fra Statens vegvesen viser at 99 personer mistet livet i 75 ulykker på motorveien mellom Oslo og Göteborg mellom 1988 og 2008.

I de samme ulykkene ble 45 personer hardt skadet.

Europaveien fikk kallenavnet «Dødsveien».

– I 1986 rykket vi ut til rundt 18 dødsulykker på tre uker. Vi ønsket å kunne hjelpe de som var involvert, men da vi kom frem, kunne vi ofte ikke gjøre noe. Det var trist å oppleve, sier Andresen.

Trafikkulykke på E6 i Råde i 2001

DØDSULYKKE: Tre personer omkom i en trafikkulykke i Råde i slutten av mai 2001. De omkomne satt i to biler som frontkolliderte.

Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Åpnet av Kong Harald for 10 år siden

Det var særlig mange ulykker på strekningen mellom Moss og Sarpsborg. Store deler av veien hadde ett felt i hver kjøreretning uten midtdeler.

De fleste dødsulykkene var møteulykker.

– Stort sett hver eneste måned var det i gjennomsnitt én drept og ti hardt skadde. Det er veldig sterke tall. Det var en brutal tid før vi begynte å bygge ny vei, forteller Erik Gressløs.

Han var prosjektleder for den nye firefelts-motorveien som ble åpnet av Kong Harald i november 2008.

Motorveien hadde kostet nær 5,7 milliarder kroner, 250 millioner mindre enn budsjettert, og den sto ferdig åtte år før planlagt.

Åpningen var svært etterlengtet, særlig med tanke på trafikksikkerheten.

Åpning av nye E6 gjennom Østfold

FEST: Nye E6 gjennom Østfold ble åpnet med festmiddag for 450 gjester i Eidettunnelen i november for 10 år siden.

Foto: Vigdis Eliassen/NRK

Dødsulykkene «forsvant» med ny vei

Siden nye E6 gjennom Østfold sto ferdig i 2008, har seks personer mistet livet. I fire av dødsulykkene var det et enslig kjøretøy som kjørte av veien.

I 2017 og så langt i 2018 er antallet dødsulykker null. Dette har skjedd samtidig som at både farten og trafikken har økt kraftig.

For to år siden passerte 38.000 kjøretøy Sandesundbrua på E6 i Sarpsborg hvert døgn. I 1990 var tallet 13.500.

– Etter at firefelts-veien sto ferdig, har vi fått en helt annen verden. Det har blitt langt færre trafikkdrepte, sier Gressløs.

– Nesten ingen skadde

Rapporten «Evaluering av E6 Østfold», som er laget av Menon Economics på oppdrag fra Statens vegvesen, slår fast at veiutbyggingen var mer lønnsom enn man hadde sett for seg på forhånd, skrev Aftenposten i fjor.

Den førte til færre dødsulykker, mer plass til transport og kortere reisetid mellom Østfold og Oslo.

– Ny vei berger liv, det er E6 i Østfold et godt eksempel på. Vi har også sett andre prosjekter der utbedring reelt har spart liv. Vi skal ha null drepte og ingen hardt skadde i trafikken i Norge. Nye veier er en del av svaret på det, sier samferdselsminister Jon Georg Dahle (FrP).

Ambulansesjåfør Per Andresen

ENDRING: Andresen sier at dagens trafikkulykker på E6 ofte skjer uten personskader.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

For Per Andresen og de andre i ambulansetjenesten i Østfold er det fremdeles lite å gjøre når de rykker ut til ulykker på E6.

Men i dag er det av helt andre grunner enn tidligere.

– Vi merket forskjellen nesten med en gang. Når vi rykker ut til en ulykke på E6 i dag, vet vi at det er snakk om minimale personskader. Som regel er føreren og passasjerene ute av bilen før vi kommer frem, og ofte blir de ikke engang sendt til legevakt.