– Vurdér om du kan reise på andre måter

I kveld stenger Granfosstunnelen for oppussing og det blir to år med halv kapasitet. – Finn ut om du kan kjøre tidligere, senere eller ta bussen, oppfordrer Statens vegvesen.

Granfosstunnelen blir delvis stengt, kan føre til kø. Vegvesenet oppfordrer folk til å ta bussen.

SE VIDEO: Er det kø ved avkjøringen til Fornebu og Granfosstunnelen? Da ber Statens vegvesen deg fortsette på E18 innover mot Oslo og bruke en annen avkjøring.

Andre kapittel i det store tunnelrehabiliteringsprosjektet i Oslo åpnes i natt. Først ut var Smestadtunnelen i juni og nå står Granfosstunnelen for tur. Etter en helt stengt natt møtes bilistene av innsnevringer torsdag morgen: Det blir trafikk i ett kjørefelt i hvert tunnelløp.

Om to uker kommer den langvarige løsningen som skal gjelde under store deler av rehabiliteringen, nemlig toveis trafikk i det ene tunnelløpet mens det andre tunnelløpet er helt stengt.

– Kjør videre på E18

Til de som velger å kjøre bil og kommer E18 vestfra om morgenen, har Statens vegvesen følgende oppfordring:

Hvis du ser at køen står helt ut på avkjøringsrampen fra E18 til Granfosstunnelen, så fortsett å kjøre innover E18 og ta av et annet sted.

– Vi kan ikke love at det blir køfritt, for det er jo køer allerede i dag, sier prosjektleder Hilde Ulvik i Statens vegvesen.

Hilde Ulvik

KJØR VIDERE INNOVER E18: Hilde Ulvik i Statens vegvesen ber folk legge om kjøremønsteret når Granfosstunnelen stenges.

Foto: Statens vegvesen

– Men Granfosstunnelen har i utgangpunktet lavere trafikk enn Smestadtunnelen, så vi krysser fingrene for at dette går bra, sier Ulvik.

– Hva skal folk gjøre?

– Vi ønsker oss jo at flere lar bilen stå og tar bussen, hvis de har mulighet til det.

Hun forteller at Granfosstunnelen har bedre kapasitet utenom rushtidene enn Smestadtunnelen hadde før stengingen. Etter at oppussingsarbeidene ved Smestad startet har veivesenet sett at folks reisemønster har endret seg. Det er større spredning i timene mellom klokken 6 og 9 om morgenen.

– Hvis vi også nå ser at folk reiser litt tidligere, litt senere eller tar bussen, så tror vi dette skal gå bra, sier Ulvik.

– Viktig at bilistene blir godt informert

Også NAF tror stengingen av Granfosstunnelen skal gå greit. Men de presiserer at vegvesenet må informere godt, dersom de har en forventning om at folk også denne gangen skal ta hensyn og endre reisevanene sine.

– Det er høst og kaldere i været og derfor naturlig om flere velger å la sykkelen stå nå fremover, minner også kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF om.

– Men det er helt umulig å forutse hva som vil skje. Statens vegvesen forventet jo enorme køer da Smedstadtunnelen ble stengt, uten at det slo til, sier Sagedal.

NAF frykter større trafikale problemer når Bryn-tunnelen blir stengt, i neste trinn.

– Det er en annen trafikk der, en helt annen belastning og det kan bli utfordrende, sier Sagedal.

«Total makeover»

Når arbeidene er ferdig ved årsskiftet 2017/18 vil Granfosstunnelen være nyoppusset. I tillegg blir dagsonen ved Mustad-krysset bygget inn i en betongtunnel slik at østre og vestre del av Granfosstunnelen forbindes til to lange, parallelle tunneler. Etter ombyggingen vil hvert løp i Granfosstunnelen være vel 2200 meter lange.

Ti veitunneler i Oslo skal rehabiliteres de neste årene. Etter nyttår står Brynstunnelen for tur, og hele tunneloppussingsprosjektet skal være ferdig i 2020.

Ruter kommer ikke til å øke kapasiteten på de berørte busslinjene når Granfosstunnelen stenger, siden kapasiteten økte da linje 23 og 24 gikk over fra singelbusser til leddbusser etter sommeren.