Hopp til innhold

– Virker i all slags vær og vind

HØNEFOSS (NRK): Nå er arbeidet med de nye nasjonale beredskapskartene ferdig. Slik skal koordinering av redningsarbeid og arbeid under kriser gjøres enklere, raskere og bedre.

Nye beredskapskart

Statens kartverk overleverte torsdag de nye beredskapskartene til politiet.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Her har du kart over hele distriktet som du har ansvaret for. Hallingskarvet, Geilo og alt som måtte ligge her, sier sjef hos Statens kartverk, Anne Cathrine Frøstrup, når hun overleverer kartene til politiet i Hønefoss.

Tanken er at det skal finnes en felles karttype for hele landet som skal brukes i beredskapssituasjoner.

– Hvis man har leteaksjon på fjellet Brenthovd ved Geilo kan man si: «Møtes ved B'en på Brenthovd». Da vet alle hvor den B'en er, for den er kun ett sted på alle kartene. Det med koordinater blir mye styr ute i felten, forklarer Frøstrup og legger til:

– Det blir ingen forvirring. På den måten gjør det søk og redningsoperasjoner mye enklere.

Anbefalt av Gjørv-kommisjonen

I slutten av januar i 2014 opplevde Flatanger den verste storbrannen i Norge siden andre verdenskrig. Slukningsarbeidet ble vanskelig fordi redningsmannskapene manglet felles kart over området. Også terroranslaget 22 juli i 2011 avdekket mangler, og initiativet til kartverket kommer på bakgrunn av anbefalinger fra Gjørv-kommisjonen.

– Der ble det anbefalt at det måtte bli et bedre kartgrunnlag for politiet ved den slags tragiske hendelser, sier Frøstrup.

Nå distribueres kartene til både forsvaret, nødetatene og de frivillige organisasjonene.

– Samme type kart, enten du er i Lindesnes eller Nordkapp. Fra Florø til Finnskogen, forklarer Frøstrup.

Lars Harald Nilsen, Ole Kristian Bækkedal, Tore Brenden og Anne Cathrine Frøstrup

Lars Harald Nilsen (sjefingeniør polititeknisk materiell, t.v.), Ole Kristian Bækkedal (operasjonsleder hos politiet i Hønefoss) og Tore Brenden (sjef for Forsvarets militærgeografiske tjeneste) følger med når Anne Cathrine Frøstrup (sjef for Kartverket) viser frem de nye kartene.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Tidsbesparende

Og kartene kommer godt med, skal vi tro politiet.

– De kartene her danner et veldig godt grunnlag for felles redningsaksjoner og søksaksjoner, sier operasjonsleder ved politistasjonen i Hønefoss, Ole Kristian Bækkedal.

Han understreker viktigheten av å få kartene ut til brukerne.

– Det at man kan gjøre seg kjent i forkant gjør at vi kommer raskere i gang og snakker samme språk. Det er tidsbesparende og kan være til stor nytte, sier Bækkedal og legger til:

– Nå er det digitale veldig på vei inn, men uansett er det alltid godt å ha et papirkart som ikke går tom for strøm. Det virker i all slags vær og vind.

Håper å øke beredskapen

Kartserien er trykket opp av Forsvaret.

– Vi har et samfunnsansvar utover det rent forsvarsmessige. Hvis vi skal delta i en felles operasjon med det sivile, så er det for oss viktig at vi opererer på det samme kartgrunnlaget slik at vi unngår misforståelser og uheldige episoder, sier Tore Brenden, sjef for forsvarets militærgeografiske tjenester.

– Blir Norge er tryggere land med disse kartene?

– Ja, vi håper jo at dette skal øke beredskapen til alle. Politiet kan rykke raskere ut og vi er sikrere på at resultatet blir bedre, avslutter Brenden.