Hopp til innhold

– Vil skremme oss til taushet

De tillitsvalget mener at ledelsen ved Oslo Universitetssykhus prøver å kneble dem. I et styredokument kritiserer ledelsen de ansattes utspill i media i forbindelse med omfattende kutt og endringer.

Ullevål sykehus
Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Aasmund Bredeli

Legeforeningens foretakstillitsvalgte Aasmund Bredeli.

Foto: Odd Iversen / NRK
Christian Grimsgaard

Christian Grimsgaard oretakstillitsvalgt for de ansatte Rikshospitalet.

Foto: NRK

De tillitsvalgte ved Oslo Universitetssykehus så sjokkert på dokumentene som ble sendt ut til dem før styremøtet forrige fredag. Her sto det, svart på hvit, kraftig kritikk av deres kontakt med media.

Legeforeningens foretakstillitsvalgte Aasmund Bredeli var rystet, og mener ledelsen forsøker å skremme dem til taushet.

– Jeg reagerte med vantro og skuffelse. Det klart at når man leser i offentlige dokumenter, at det stilles tvil om tillitsvalgets bidrag i prosessen, så blir man veldig skuffet. Dette gjenspeiler en holdning i ledelsen, som er helt uakseptabelt i forhold til det vi skal jobbe med som tillitsvalgte.

Sterke reaksjoner

De ansatte og ledelsen ved sykehusene i Oslo har lenge kranglet om kutt i budsjetter og omstridte omorganiseringer.

– Den åpne kritikken av tillitsvalgets kontakt med journalister vekker derfor sterke reaksjoner, sier foretakstillitsvalgt for de ansatte Rikshospitalet, overlege Christian Grimsgaard.

– Jeg synes det er utidig å omtale tillitsvalgte på en sånn måte. Det hører ikke noe sted hjemme. Hvis de mener vi trår over streken, så må de ta det opp med oss. Det kan ikke komme som en generell degradering av det arbeidet vi gjør i styredokument.

Etterlyser en unnskyldning

Etter at de ansatte reagerte på språkbruken i styredokumentet, gikk ledelsen med på å omskrive noen formuleringer.

Fortakstillitsvalgt for Fagforbundets medlemmer Bjørn Wølstad-Knudsen, mener ledelsen også må beklage.

– Det er lett å lese dette som et forsøk på å knebles. Vi kommer til å ta dette opp med ledelsen ganske bredt. Vi ønsker en beklagelse. Det viktigste for oss å få klarert at dette ikke gjenspeiler ledelsens holdning til hvordan tillitsvalgte skal fungere ved Oslo Universitetssykehus, for det kommer vi ikke til å finne oss i.

Beklager feil

Konstituert administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus Jan Eirik Thoresen har dette å si om kritikken.

– Punktet i den første utsendelsen av dokumentet var galt formulert. Vi beklager feilen og vi rettet den opp i det offentlige styrepapiret, med en gang vi ble klar over den.