– Vil skape problemer for elevene

Et frislipp av friskoler, slik Regjeringen ønsker, vil gjøre det vanskeligere å planlegge skolekapasiteten i Oslo, frykter Arbeiderpartiet.

Skoleklasse

Prognoser viser at det vil begynne 14.700 flere Osloelever på skolen fram mot 2024 enn i dag.

Foto: Scanpix / SCANPIX

– Hovedutfordringen er at vi ikke vet hvor mange elever som skal gå i skolen lenger. Når man ikke vet det, så er det vanskelig å vite hvilke skoler man trenger å bygge, hvilke skoler man skal utvide og på hvilke skoler kan man legge ned klasser, sier Arbeiderpartiets Andreas Halse.

Han leder bystyrets arbeid med siste versjon av den såkalte skolebehovsplanen, og mener den nye regjeringens ønske om flere privatskoler gjør det vanskeligere å dimensjonere den offentlige skolekapasiteten.

– Forsvinner elever, forsvinner penger

Andreas Halse

Andreas Halse, Ap.

Foto: Benny Ottosson

De siste prognosene viser at skoleklokka vil ringe inn for 14.700 flere Oslo-elever enn i dag fram mot 2024. Hvilke skoler som skal bygges, utvides eller gjøres om til skoler for andre alderstrinn er et komplisert puslespill som må legges på nytt annethvert år.

– Disse tingene er vanskelig å vite og det dreier seg om kostnader på mange hundre millioner kroner, understreker Halse.

Han avviser at de vil spare penger med færre elever og byggeprosjekter.

– Nå elever forsvinner ut av den offentlige skolen, så forsvinner også pengene. Økonomien for Oslo kommune blir ikke noe bedre av det. Jeg tror også det er et problem for de elevene. Hva skjer for eksempel når man finner ut av det har blitt mange færre elever på Bestum skole, og man blir nødt til å slå sammen noen skoler for å opprettholde skolene. Hvis det skjer tror jeg mange vil synes at det er et problem, utdyper Halse.

Stoler på Høyre og Frp

Men ifølge Norges fag- og friskoleforbund vil ønsket å myke opp privatskoleloven neppe føre til noe frislipp så lenge det fortsatt vil være forbudt å ta ut utbytte fra skolene.

– Jeg stoler på Høyre og Frp når de sier at man ikke skal ha rett til å ta utbytte, og det tolker jeg som at de ikke ønsker ren kommersiell skolevirksomhet, sier styreleder i forbundet, Ragnar Johansen.

– Et bedre tilbud

Kristin Vinje

Kristin Vinje, H.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Høyres nye skolepolitiske talskvinne på Stortinget og tidligere finansbyråd i Oslo, Kristin Vinje, ser ikke Halses problem med skoleplanleggingen.

– For det første kommer det ikke til å bli et massivt innslag av privatskoler. Det kommer til å bli et supplement uansett. Vi klarer å planlegge skoler selv om det kommer noen flere privatskoler i byen, sier Vinje.

Hun reagerer også på at Arbeiderpartiet argumenter ut fra omsorg for systemet.

– Jeg synes det er merkelig å si at det er vanskelig å lage en skolebehovsplan fordi man også får et tilbud med private skoler. Da blir jo planen det viktigste, men for oss er det viktigste at vi har tilbud til elevene. Vi ønsker å utvide det tilbudet, og det er ikke vanskelig å håndter, sier hun.