Hopp til innhold

– Viktig med tidlig innsats mot overvekt

Nesten én av seks norske åtteåringer regnes som overvektige, og stadig flere kommuner har nå opprettet forebyggende tilbud. – Hele familien må aktiviseres, mener prosjektlederen i Rygge.

Aktivitetsgruppe for overvektige barn

Barnefysioterapeut Lene Øvring Eriksen og helsesøster Gry Hübenthal forbereder en ny aktivitetsgruppe-time for barna som er med i prosjektet Friskliv 2–12. Tilbudet retter seg mot hele familien, og formålet er å hindre at barna tar med seg overvekten videre i livet.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

– Vi ser at jo mer foreldrene er i aktivitet, jo bedre er det for barna. Da smitter det over og så finner man på aktiviteter på fritiden og i helger, men er foreldrene passive er det vanskeligere å få til, sier helsesøster Gry Hübenthal i Rygge kommune til NRK.no.

Hun er prosjektleder for Friskliv 2-12, et tilbud til familier i østfoldkommunen som har ett eller flere overvektige barn. Formålet er å hindre at barna tar med seg problemet inn i ungdomsårene og voksenlivet.

– Det som er fint ved at vi går inn såpass tidlig er at vi tar tak i det før barna er ferdig med sin høydevekst, og da trenger ikke barna å slanke seg. Det handler om å finne en livsstil som gjør at du ikke blir overvektig som ungdom, for da er det veldig vanskelig å gjøre noe med det fordi du kanskje er ferdig utvokst, sier Hübenthal.

Stabilt høye tall

Henriette Øien

– Urovekkende høy andel overvektige barn, mener avdelingsdirektør Henriette Øien i Helsedirektoratet.

Foto: Helsedirektoratet

Tall fra barnevekststudien i 2012, utført av Helsedirektoratet og Norsk Folkehelseinstitutt, viser at rundt 16 prosent av norske åtteåringer er overvektige.

Selv om tallene har holdt seg stabile siden 2008, liker ikke helsemyndighetene utviklingen.

– Det er en for høy andel av barn i den aldersgruppen som er overvektige. Det er urovekkende, sier avdelingsdirektør Henriette Øien i Helsedirektoratet til NRK.no.

Flere kommuner i Norge har iverksatt tilsvarende tilbud som i Rygge, og det mener Øien er viktig.

– Vi har sett at det er et stort behov for det. Mange trenger litt ekstra veiledning, kunnskap og oppfølging over tid for å kunne klare og gjøre endringer i levevanene. Det at det finnes lokale tilbud gjennom helsestasjonstjenesten, og i samarbeid med for eksempel Frisklivssentraler, ser vi veldig positivt på.

– Må ikke bare tenke på barnet

Gry Hübenthal, prosjektleder for Friskliv 2-12, Rygge kommune

Helsesøster Gry Hübenthal i Rygge kommune er prosjektleder for tilbudet Friskliv 2–12.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

Tilbudet i Rygge springer ut fra et samarbeidsprosjekt med Østfold fylkeskommune. I dag er det sju familier i kommunen som deltar, og ett ledd i tilbudet er en såkalt aktivitetsgruppe for barna en gang i uken.

– Målet er å få høy puls, komme i bedre form, og å synes at det å være i bevegelse er gøy. At de får lyst til å være mer i aktivitet. Det legges opp sånn at barna føler mestring ved å være her, at de får til det som er av øvelser, sier prosjektleder Gry Hübenthal.

Gjennom Friskliv 2–12 følges familiene opp i minimum ett år. Også foreldrene får tilbud om å være med i aktivitetsgrupper, for det er ikke bare barna som skal gjøre jobben. I tillegg er både fysioterapeut og ernæringsfysiolog en del av opplegget.

– Foreldrene må ikke bare tenke på barnet, de må også tenke på seg. Om far eller mor trenger å komme mer i aktivitet, om de trenger å legge om sin egen livsstil, kosthold og så videre.

Fylket drar veksel på erfaringene

Styreleder Inger Christin Torp i Østfoldhelsa mener Rygge er en foregangskommune på forebygging av overvekt blant barn og unge i fylket.

– Liknende tilbud som i Rygge kjenner ikke jeg til at det er noen i dag som har, for det er et veldig omfattende og helhetlig tilbud med tanke på veiledning av hele familien i alle fasettene som er viktig når det gjelder overvektsproblematikk, sier Torp til NRK.no.

Inger-Christin Torp

Styreleder Inger Christin Torp i Østfoldhelsa håper flere kommuner kan gå i Rygges fotspor.

Foto: Espen Torgersen / NRK

Nå håper hun at andre kommuner kan dra nytte av det arbeidet som har blitt lagt ned i Rygge.

– Vi har jo nå satt i gang et prosjekt i regi av Østfoldhelsa hvor flere av kommunene er med, som heter «18 000 timer». Det handler om helsefremmende barnehager og grunnskoler, så vi bruker jo en del av den erfaringen inn i det prosjektet.

Torp advarer samtidig mot å skape et hysteri rundt barn og overvekt.

– Ikke minst tror jeg det er viktig at foreldre og barn faktisk kan få veiledning som familie, slik at man kan gå inn på et mye tidligere tidspunkt enn man har gjort før. Så vil jeg også understreke at vi alle er forskjellige, og barn som er litt rundere kan også være sunne og friske.