Hopp til innhold

– Vi trenger et ungdomsopprør

Unge Venstre krever ungdomsopprør i Østfold. Partiet mener ungdommen i fylket blir glemt.

– Vi trenger et ungdomsopprør, sier leder av Østfold Unge Venstre, Per Magnus Finnanger Sandsmark.
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Per Magnus Finnanger Sandsmark, gruppeleder Venstre

Per Magnus Finnanger Sandsmark, leder av Østfold Unge Venstre

Foto: Espen Evensen / NRK

Østfold er et av de fire fylkene hvor nesten 1 av 30 av barn lever under fattigdomsgrensen, 4 % dropper ut av videregående skole, 5 % av ungdom er arbeidsledige.

Østfold har dårligere karakterer, høyere andel psykiske lidelser, flere selvmord og lavere utdanningsnivå, uten at det har blitt vesentlig bedre de siste åra.

Unge Venstre mener derfor at tiden er inne for et ungdomsopprør i Østfold.

Les også:

– Glemt ungdommen

– Fylkeskommunen og kommunene er så opptatte av å vinne valg ved å satse på områder som gir de flere velgere at de har glemt ungdommene, sier leder av Østfold Unge Venstre, Per Magnus Finnanger Sandsmark, som nå tar til orde for et ungdomsopprør i fylket.

Michael Torp

Michael Torp fra Fremskrittspartiets ungdom

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Finnanger Sandsmark mener ungdommene må skrike ut og si fra at nå er det deres tur.

– Noen av enkelttiltakene er sikkert dyre, men om man vil satse på framtiden til det fantastiske fylket vårt så må man prioritere.

Han trekker blant annet fra ønsket om flere helsesøstre i videregående skole og ungdomsskolen, et likeverdig tilbud i videregående skole i alle regioner, og sikre at det er mulig å komme seg hjem fra fritidstilbud og vennebesøk med offentlig kollektivtransport til en billig penge.

Thor Erik Forsberg

Thor Erik Forsberg (30) fra Arbeiderpartiet i Østfold

Foto: Rune Fredriksen / NRK

- Primæroppgaven til oss politikere må være å skape en god framtid for Østfold. Det kan man gjøre ved å satse målrettet på at unge østfoldinger skal få den utdannelsen de ønsker, vokse opp i sunne omgivelser, få god oppfølging av helse- og sosialvesenet, samt kunne utvikle sosiale relasjoner med mange ulike mennesker, sier Finnanger Sandsmark (V).

- Vi får ikke til å satse på ungdommen med mindre mange ungdommer, politikere, kommuner og fylkeskommunen er villige til å stå sammen om å prioritere ungdom først og virkelig gjøre noe for at det å vokse opp i Østfold skal være en god base for fremtiden, avslutter Finnanger Sandsmark.

Kamp om statsbudsjettet

På Stortinget sitter Thor Erik Forsberg (30) fra Arbeiderpartiet i Østfold og ønsker slike initiativ velkommen, men utdyper at Venstre har valgt å stille seg på linje med Høyre og FrP og da velger de å prioritere skattelette fremfor å investere i viktige ting for fellesskapet.

– Det gjør at den noen ganger usynlige stemmen i samfunnsdebatten, som ofte tilhører ungdom, ikke blir hørt, sier Forsberg.

Finnanger Sandsmark poengterer at Venstre ikke har felles økonomisk politikk med Høyre og FrP, og viser til at de har et eget alternativt statsbudsjett for å synliggjøre sine prioritering.

– Det som blir den store testen til høsten er om det vil ligge mer penger i Statsbudsjett for 2011 til en styrket rusomsorg og en opprustning av barnevernet, sier Thor Erik Forsberg (Ap).

Det er noe både Finnanger Sandsmark (V), Forsberg (Ap) og Michael Torp fra Fremskrittspartiets ungdom nå skal jobbe for frem mot høsten.

– Det er helt klart at det er viktig å få opp øynene til dagens ledelse i Fylkeskommunen, og vise at ungdom bør være et prioriteringsområde i fremtiden, sier Torp (Frp).