– Vi tar nettmobbing svært alvorlig

Østfold politidistrikt får ofte henvendelser fra ungdom utsatt for digital hets.

Østfold politidistrikt får ofte hendvendelser fra ungdom utsatt for digital hets.

Ragnar Foss ved ungdomsavsnittet på Fredrikstad politistasjon har sett mange stygge tilfeller av nettmobbing.

Grov hets og mobbing på internett er en utvikling som gir politiet store utfordringer. De som jobber med barn og ungdom i østfoldpolitiet ser mye stygt.

– At man i det hele tatt klarer å skrive dette til et annet menneske som du sannsynligvis ikke kjenner. Da har du noe ved deg som du egentlig burde slite med, sier Ragnar Foss, som jobber ved ungdomsavsnittet på Fredrikstad politistasjon.

I går fortalte NRK om den 16 år gamle jenta i Sarpsborg, som nå tar et oppgjør mot nettmobberne.

Via det mye omtalte nettstedet ask.fm, der brukere anonymt kan skrive hva de vil til andre, ble hun utsatt for grov hets.

– Ask.fm leverer ut IP-adresser, så vi finner frem til dem om det kommer en anmeldelse og politiet ber om det, sier Foss.

Østfoldpolitiet mener det aller viktigste er å bruke ressurser på forebyggende arbeid, ved å jobbe med holdninger blant barn og unge. Men Foss understreker at i konkrete saker der mobbingen er grov, går politiet etter mobberne.

– Vi skal tjene folket. Det er det vi er satt til.

– Det er helt klart om det er noen som opplever at de blir truet på livet, blir mobbet og hetset der du skulle være tryggest, på ditt eget rom, så er det graverende mot det enkelte mennesket. Hvis ikke politiet tar det på alvor må noen irettesette oss, sier Foss.