– Vi skal være strenge og restriktive

Statsråd Sylvi Listhaug gjentok troen på at behandlingstiden for asylsøknader skal kortes ned ved det planlagte nasjonale ankomstsenteret i Råde, på kveldens møte i bystyresalen i Sarpsborg. Hun advarte også andre politikere mot å la seg påvirke til en oppmykning av politikken.

Sylvi Listhaug Sarpsborg

Vi skal finne identitetene til de det gjelder og ha en skikkelig saksbehandling, sier statsråd Sylvi Listhaug (Frp).

Foto: Bengt-Eigil Ruud / NRK

På et åpent møte der de fleste frammøtte ifølge Sarpsborg Frps gruppeleder Stein Erik Westlie ikke var medlemmer i partiet foreleste innvandrings- og integreringsministeren om planene for ankomstsenteret i Råde.

Listhaug fastholdt at ankomstsenteret både vil effektivisere driften av mottakene og spare inn tiden som brukes på å behandle søknader om asyl i Norge.

– Slik kan vi få folk raskere integrert eller raskere sendt ut hvis de får avslag. Men det viktigste for meg er ikke tiden det tar, men at vedtakene blir riktige, sa Listhaug til NRK etter folkemøtet.

Problemet i dag er at søknadene blir liggende og vente veldig lenge før saksbehandlingen starter. Nå skal vi komme raskere i gang.

– Om det tar litt mer enn tre uker å behandle en søknad er det for så vidt greit, fortsetter statsråden. UDI sier at man kan behandle 80 prosent av søknadene innen tre uker.

Listhaug maner også til stø kurs, og håper andre politikere ikke myker opp dagens asylpolitikk. Tilstrømmingen må holdes lav, sier hun.

Stø, restriktiv kurs

– Framover skal vi integrere nesten 80 000 flyktninger og familiegjenforente som har kommet siden 2012. Det blir den store oppgaven framover, derfor må vi holde ankomstene lave.

– Det jeg er redd for er at politikere lar seg påvirke av aktivister og interessegrupper som vil myke opp politikken. Dette er signaler som går ut i verden. Sender Norge signal om at vi myker opp blir vi mer attraktive og kan få flere asylsøkere.