– Vi må jobbe med kostnadene våre

Refinansieringen av det gjeldstyngede konsernet Norske Skog sikrer driften ved Saugbrugs i Halden. Et låneopptak på cirka 2,5 milliarder kroner løser det kortsiktige gjeldsproblemet, men inntjeningen må også bli bedre ved bedriften i Halden.


Refinansieringa av det gjeldstyngede konsernet Norske skog sikrer driften ved Saugbruk i Halden. Et låneopptak på cirka 2,5 milliarder kroner løser det kortsiktige gjeldsproblemet, men inntjeningen må også bli bedre ved bedriften i Halden.

Norske Skog har løst sine kortsiktige finansieringsproblemer etter en omfattende refinansiering. Det sikrer driften ved Saugbrugs i Halden.

Produksjonslinjene vil fremdeles rulle ut papir hos Saugbrugs i Halden. Friske penger fra Norske Skog sikrer driften i hvert fall i noen år fremover. Men de konkurrerer i et marked med lave priser.

– Vi må jobbe med kostnadene våre så vi blir av de beste på kostnader. Vi ser at fabrikkene med høye kostnader forsvinner over tid. Samtidig må vi utvikle produktporteføljen vår, sier administrerende direktør i Saugbrugsforeningen, Kjell Arve Kure.

Refinansieringen har uansett gitt ledelsen og de ansatte ved Saugbrugs et kjærkomment pusterom.

– Vi jobber fortsatt i et tøft marked. Derfor synes jeg det er viktig at finansieringen kommer på plass nå. Sa kan vi holde fokus fabrikkene i stedet for å bare tenke på løpende utgifter, sier hovedtillitsvalgt, Paul Kristiansen.