Hopp til innhold

– Vi må ha sprekere sauer

Færre sauer kunne vært drept av ulv i Hurdal og Gran denne sommeren hvis bøndene hadde satset på sprekere saueraser, mener lederen for rovviltnemnda i Akershus.

Sau på Presterødkilen

BESKYTTES MOT ULV: Mandag møtes rovviltnemndene for Hedmark og Akershus, Østfold og Oslo for å ta stilling til felling av 28 ulver.

Foto: Dina Sofie Espeseth / NRK

Øyvind Solum

Øyvind Solum er leder av rovviltnemnda og politiker for Miljøpartiet De Grønne.

Foto: Miljøpartiet De Grønne

– En av grunnene til at ulv kan ta så mye sau som den gjør nord i Akershus om dagen, er at sauene av denne rasen ikke har så lett for å løpe vekk eller beskytte seg, sier Øyvind Solum, leder for Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold.

I sommer har en eller flere ulver sannsynligvis drept rundt 150 sauer i grenseområdet mellom Akershus og Oppland.

Solum sier at dagens mest brukte sauerase ikke er så kjapp.

Norsk kvit sau er den vanligste sauerasen i Norge. Den er avlet frem for å gi mye kjøtt. Den er stor og tung, sammenlignet med gamle norske saueraser.

– Andre saueraser, og i enda større grad kyr, er ikke så utsatt for ulveangrep.

Lam drept av Ulv i Hurdal

Bortimot 150 søyer og lam er tatt av ulv i sommer i Hurdal og på Hadeland.

Foto: Nadir Alam / NRK

– Med andre raser vil man få noe mindre tap. Så lenge bøndene ikke prøver andre raser, har de ikke prøvd ut alt som er mulig for å få ulv og sau til å sameksistere, i hvert fall på en bedre måte, mener rovviltnemndas leder.

– Farten betyr ingenting

Rovviltnemnda får motbør fra lederen for Hurdal Sau og Geit. Ketil Melvold har ingen tro på at skifte av sauerase vil gjøre noen forskjell.

Småbruker Ketil Melvold i Hurdal

Småbruker Ketil Melvold i Hurdal mener det ikke spiller noen rolle for ulven om bøndene har ursau eller den vanlige hvite.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Om sauen løper 35 kilometer i timen eller 40 kilometer i timen spiller ingen rolle. Ulven tar kål på sauen likevel, sier Melvold.

– De tror vi skal leve med både rovdyr og beitedyr samtidig. Da bare sier jeg: NEI. Vi må ha rovdyr på ett sted og beitedyr et annet sted.

De sterkeste står ytterst

Anne Lise L. Sandnes er leder for Akershus-delen av foreningen for Gammalnorsk Spælsau. Hun forklarer at det er viktig å skille mellom spelsau, som er en moderne variant, og den gammelnorske spælsauen, som er den opprinnelige sauen her i landet. Den har vært her i flere tusen år.

– Den vanlige, tunge sauens instinkt er å løpe fra fare, og rovdyr løper fortere enn tung sau, sier hun.

– Men den gammelnorske spælsauen har intakt en del instinkter og egenskaper som i stor grad er avlet bort i moderne saueraser. Når den oppfatter fare, samler den seg i en stor flokk. De sterkeste søyene står ytterst og tramper og stanger og går til motangrep.

Gammel norsk spelsau

Gammelnorsk spælsau er Norges eldste sauerase.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Men selv om Anne Lise L. Sandnes er ivrig på rasens vegne, tror hun ikke tapstallene skulle gå vesentlig ned med denne rasen.

– Mot ulv på jakt har heller ikke gammelnorsk spælsau noen sjanse. Jeg har ikke tro på at den greier det.