– Vi kan spare hundrevis av millioner kroner

Sykehusutbygging tar for lang tid, mener tidligere styreleder og sier at egne selskaper bør stå for utbyggingene.

Drammen sykehus
Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Flere steder i landet er det brukt flere tiår på å planlegge sykehus som ikke har blitt noe av. Både Drammen og Innlandet er eksempler der det er brukt flere hundre millioner kroner på utredninger. Men hvor nøyaktig hvor mange penger, vet ingen, sier Trond Tostrup.

– Det tror jeg ingen har turt å regne på. De ville nærmest fått anfall hvis de fikk se sluttsummen. Dette illustrerer noe av det som er hovedproblemet i Norge og offentlig forvaltning, nemlig at man aldri får tatt endelige avgjørelser

– Burde etablere eget statlig selskap

Trond Tostrup

Tidligere styreleder for sykehusene i Buskerud, Trond Tostrup, mener egne selskaper burde stå for utbyggingen av sykehus.

Foto: Kredittforeningen for Sparebanker

For noen år siden satt Trond Tostrup selv i styrelederstolen for sykehusene i Buskerud. Den gang strandet planene om et nytt sykehus på Gullaug i Lier, og igjen er det usikkerhet om hvor sykehuset kommer til å havne.

Han mener at sykehusstyrene ikke lenger bør ha ansvaret for eiendom og utbygginger, bare pasientdriften.

– Alle de omkampene som har funnet sted om sykehusutbygging i Østfold, i Trondheim, Rikshospitalet og Vestre Viken. Man burde etablert et eget statlig selskap som kun har ansvaret for byggingen, slik at det kunne foregått raskere og sannsynligvis rimeligere.

– Det er en grunn for at man delte NSB opp i to: Jernbaneverket med skinnene og NSB med passasjerene. På samme måte kunne man hatt en sykehusforvaltning for eiendommene og en sykehusdrift for pasientene.

– Jeg tror at med dette tiltaket alene vil vi over sikt spare hundrevis av millioner kroner.

– Vi må se til Sverige

Kristin Ørmen Johnsen

Kristin Ørmen Johnsen (H)

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Dette er musikk i ørene til stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre. Nå må Norge se til Sverige, sier hun.

– Jeg synes det er en interessant modell. Karolinska sykehus i Sverige bygges ut med et privat-offentlig samarbeid.

Helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Torgeir Micaelsen, er derimot ikke enig i at private aktører bør inn i sykehusdriften. Han mener det står og faller på politikerne.

Torgeir Micaelsen (Ap)

Torgeir Micaelsen (Ap)

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Jeg er helt sikker på at dersom Stortinget nå manner seg opp til å prioritere noe av det viktigste vi kan gjøre i et samfunn, å bygge moderne sykehus raskere enn vi klarer i dag, så vil også disse planene iverksettes. Men når alt handler om økonomi, blir det slik det blir nå.

– Flaut

Ifølge Tostrup er noe av problemet at det stadig kommer nye personer til som skal ta avgjørelsene. At sykehusplanlegging strekker seg over flere tiår før man lander på en avgjørelse, er flaut, synes han.

– Jeg synes det har vært flaut i en årrekke. Jeg er overhodet ikke i tvil om at en av årsakene til at vi driver med så mye rart i Norge er at vi har så god råd. Vi har litt for mange skattekroner å forvalte. Når vi kommer inn i dårlige økonomiske tider blir vi nødt til å tenke annerledes enn det vi har gjort før.