Operasjefen: – Vi er veldig godt fornøyd

Opera Østfold er en av vinnerne i årets forslag til statsbudsjett fra Regjeringen.

Carmen 2011

Opera Østfold er blant annet kjent for oppsetningene Aurora,Trubaduren, Turandot og Carmen (bildet), som har blitt vist på Fredriksten festning de seneste årene.

Foto: Kjetil Lier Svendsen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 400.000 kroner neste år.

Operasjef Pål Scott Hagen er godt fornøyd med økningen.

– Vi svært tilfreds med dette. Vi økte om litt mer, men er allikevel godt fornøyd med økningen, sier Hagen til NRK.no.

Opera Østfold er blant annet kjent for oppsetningene Aurora,Trubaduren, Turandot og Carmen, som har blitt vist på Fredriksten festning de seneste årene.

– Disse pengene sikrer driften og gjennomføringen av den neste spektakulære oppsetningen i 2013. Men vi gjør også mindre arrangementer, så dette gjør at vi generelt sett kan bidra mer i kulturlivet i Østfold, sier Hagen.

LES OGSÅ:

Mer til museene

Regjeringen foreslår også å øke tilskuddet til Østfoldmuseene med én million kroner, fra 21,9 til 22,9 millioner kroner.

Videre foreslår Regjeringen å bevilge 4,1 millioner kroner til Viken Filmsenter, et samarbeid mellom Østfold, Vestfold, Buskerud og Akershus.

Regjeringen foreslår å bevilge 1,6 millioner kroner til Det Norske Blåseensemble anno 1734 for å kompensere økte utgifter i forbindelse med nye orkesteravtaler.

Blåseensemblet har base i Halden.