– Verdifull ressurs for høgskolen

Tidligere psykisk syke er ansatt ved Høgskolen i Buskerud. Deres erfaring som pasienter skal gi ny kunnskap om psykisk helsevern.

Arne Johansen.

Arne Johansen bruker sine erfaringer med psykiske helsetjenester i sin jobb.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Mennesker som har hatt psykiske lidelser kan gi viktige bidrag til forskningen om denne type lidelser, sier professor Marit Borg.

– Livet har fått ny mening

Arne Johansen jobber som høyskolelektor på institutt for forskning innen psykisk helse og rus. Han mener selv han har mye å bidra med fordi han i mange år har vært psykisk syk.

– Nå kommer mine erfaringer til nytte og jobben gir livet ny mening. Nå kan jeg fortelle alle hvor jeg jobber. Det er alltid det første folk bringer opp i en samtale.

Johansen har siden studiedagene slitt med psykiske problemer og hadde mange avbrudd i studiene før han fikk sin mastergrad.

– Jeg sitter inne med verdifull kompetanse som bruker av psykiske helsetjenster, pasientenes erfaringer blir ofte undervurdert.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Arne Johansen.

Arne Johansen er glad for å kunne bruke sine erferinger i arbeidet.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Viktige ressurser

En av dem som Arne Johansen jobber med er professor Marit Borg. Hun er opptatt av mennesket og pasienten i sin forskning og mener det er viktig å få med slike som Arne i forskningen om psykiske lidelser.

– Vi er alfor lite ydmyke og nysgjerrige, dette er veien å gå for å utvikle ny kunnskap om psykisk helsevern.

– Personer med denne bakgrunnen er viktige ressurser for oss, samtidig som de får et meningsfylt liv.

– De kjenner systemene

Marit Borg, professor ved instituttet.

Marit Borg mener at personer med den bajgrunnen som Johansen har er viktige ressurser.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Den amerikanske professoren Larry Davidson fra Yale-universitetet er nå knyttet til Høgskolen i Buskerud. Han har drevet denne type forskning i mange år og mener forskningsmiljøet må lytte til mennesker med den erfaringen Arne Johansen har.

– Han representerer noe som er svært viktig for forskerene. De kjenner systemene fra innsiden og har masse kunnskap.

– Bruk kompetansen

Leder av Mental helse i Buskerud Wenche Steenstrup synes det er bra at kunnskapen fra tidligere pasienter brukes.

– De har viktig kompetanse som det er riktig å bruke. Det er de som har vært igjennom dette som kjenner best til det.