Språkrådet: – Vent med å oppkalle gater

Det bør gå minst fem til ti år før en avdød person får et sted oppkalt etter seg, mener Språkrådet, etter at Oslo kommune vil kalle opp en gate etter Gunnar Sønsteby.

Gunnar Sønsteby og Wenche Foss

Språkrådet mener det bør gå mellom fem og ti år etter en person er død til de får oppkalt en gate, plass eller vei etter seg.

Foto: Sara Johannessen/Erlend Aas / Scanpix

– Det er nedfelt i flere regelverk når det gjelder navngiving av gater og veier at det bør gå fem til ti år etter at vedkommende er død, sier navnekonsulent for Språkrådet, Botolf Helleland til NRK.

Språkrådet mener det er for tidlig å hedre både Wenche Foss og Gunnar Sønsteby med en gate eller en plass i Oslo.

– Det er fordi man skal ha et visst tidsrom til å summe seg og til å oppleve at denne personen er noe mer enn det de er akkurat i øyeblikket, sier Helleland.

Bør leve i folkeminnet

Botolf Helleland

Navnekonsulent for Språkrådet, Botolf Helleland.

Foto: Olav Juven / NRK

Minst sju steder er lansert etter at Oslo kommune inviterte byens befolkning til å foreslå en gate eller plass som kan gis Gunnar Sønstebys navn.

Kulturetaten har også foreslått å døpe om Studenterlunden mellom Nationaltheatret og Karl Johans gate til Wenche Foss' plass.

– De bør leve i folkeminnet

Et av argumentene til Språkrådet er at det viktig at personen lever i folkeminnet og i folket sin historie i lang tid framover.

Det er blant det de har skrevet i en høringsuttalelse i forbindelse med Kulturetatens forslag om å døpe om Studenterlunden mellom Nationaltheatret og Karl Johans gate til Wenche Foss' plass.

Har ikke allerede Wenche Foss og Gunnar Sønsteby allerede en viktig plass i historien?

– Jo, i aller høyeste grad. De er folk som de aller fleste vil se på som personskatter i samfunnet og som folk har stor respekt for, sier Helleland.

Likevel mener Språkrådet at en bør følge det de kaller et «ulovfestet navngivningsprinsipp» som sier at en bør unngå nålevende personer i et adressenavn og at navn på avdøde personer bør ha en modningstid på minst fem til ti år.

Lanserer nytt forslag

Når det gjelder motstandshelten Gunnar Sønsteby, foreligger det ennå ikke noe konkret forslag, men prinsippet bør gjelde også her, sier navnegransker Helleland.

Han lanserer forslaget om å oppkalle etter dem når det har gått 100 år siden de ble født.

– Wenche Foss ble født i 1917 og Sønsteby i 1918, 2017 og 2018 kunne derfor være passende år.

– Vi tar med oss innspillet

Hallstein Bjercke

Kulturbyråd Hallstein Bjercke.

Foto: NRK

Byrådet har merket seg innvendingene fra Språkrådet.

– Vi tar det innover oss og det blir en del av prosessen som først arbeidsgruppen skal se på og ta stilling til. Så vil det være en del av beslutningsgrunnlaget vårt når vi skal ta denne beslutningen i byrådet også, sier kulturbyråd Hallstein Bjercke.

– Vi skal forsøke å jobbe så raskt vi kan og så skal vi se hvordan vi vil forholde oss til disse innsigelsene fra Språkrådet, sier Bjercke.