– Campingturister ved Utøya bør få erstatning

Flere på Utvika camping har krav på en erstatning etter Utøya-massakeren. Det mener advokat for flere campingturister.

Utvika camping

Det var mange turister på Utvika camping 22.juli. Mange av dem ble involvert i redningsarbeidet etter Utøya-massakeren.

Foto: Kim Erlandsen / NRK

Over hundre personer kan ha krav på bistandsadvokat etter Utøya-massakeren. Advokat Sjak Haaheim har åtte klienter som alle var campingturister på Utvika camping da terroren på Utøya skjedde.

De åtte var blant de frivillige som trosset faren for eget liv, og reddet flere av ungdommene, og har derfor krav på en bistandsadvokat og en erstatning i den kommende retssaken, mener advokaten.

De har vært i livsfare. De våpnene som ble brukt på Utøya har en praktisk rekkevidde til å rekke inn på campingplassen, og flere av båtene ble beskutt under redningsaksjonen, sier han til NRK.no.

Artikkelen fortsetter under videoklippet.

Video Hjelperne fra campingplassen

Hjelperne fra campingplassen

– En stor påkjenning

Før politiet hadde sikret Utøya fikk ikke redningsmannskapene lov til å ta seg ned til Utvika der mange skadde kom i land. I stedet var det frivillige personer, som med fare for sitt eget liv, reddet mange unge liv under massakren på Utøya.

Åtte av disse har Haaheim som sine klienter, og han sier det var en påkjenning i seg selv å se redningsmannskaper med den rette kompetansen stå et stykke unna, mens en selv gjorde det en kunne for å redde liv.

– Det var en stor belastning for dem. De ble på et vis overlatt det ansvaret det er å redde menneskeliv, mens de etatene som skulle bistått ikke fikk lov av politiet å gå nærmere fordi området ikke var sikret av politiet, sier advokaten.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Sorg etter terrorangrep, utvika camping søndag

Dette er Utvika camping søndagen etter massakeren på Utøya.

Foto: Sindre Thoresen Lønnes / Scanpix

Fortjener oppreisning

Advokat Sjak Haaheim sier det er flere ting som hans åtte klienter bør ha krav på.

– De bør få dekket tapet de har hatt i forbindelse med redningsaksjonen. I tillegg ble de ufrivillig kastet inn i en redningsaksjon. De holdt hodet såpass kaldt at de fortjener en oppreisning, mener advokaten.

Irene Ramm, informasjonssjef i Oslo tinghus, sier det er for tidlig å si noe om hvem som får oppnevnt en bistandsadvokat.

– Hver enkelt sak må vurderes grundig. Føringene for behandling av slike saker finnes i straffeprosessloven, forarbeidene til loven og i rettspraksis. Likevel vil hensynet til likebehandlng stå svært sterkt.

– Når man har blitt skutt på og hjulpet mennesker i nød, er det ikke da en selvfølge at de får en bistandsadvokat?

– Som sagt behandler tingretten hver enkelt sak for seg, og det er for tidlig å si hvor grensene vil bli trukket i denne saken. Mange vil ha rett på en bistandsadvokat, mens andre ikke vil ha det, sier Ramm.