– Usikker på om politikerne forstår hva som skjer

Kampen om nedbemanning i tjenesten for funksjonshemmede i Moss hardner til. Fagforbundet og DELTA varsler politikerne om store konsekvenser.

Hilde Torgersen, leder av Fagforbundet i Moss kommune

Hilde Torgersen i Fagforbundet i Moss håper politikerne vil revurdere budsjettet.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

Rådmannens forslag om å kutte cirka 60 årsverk i tjenestene for funksjonshemmede i Moss kommune har ført til kraftige reaksjoner.

– Kan politikerne i Moss forsvare at tjenestene blir kuttet ned til kun å dekke et minimumsbehov? spør Fagforbundet og Delta i Moss politikerne i et brev.

Rådmannen svarer i et nytt brev at hun er overrasket over utspillet.

– Rådmannens mål i prosessen har hele tiden vært å unngå oppsigelser. Likevel har det vært nødvendig å presisere at overtallighet kan være resultatet, dersom vi ikke kommer til enighet om valg av turnusmodell/arbeidsplaner, heter det i brevet.

– Ikke avsluttet

– Det fremgår i begge disse brevene at det er høy temperatur. Rådmannen har sin rolle å fylle, mens Fagforbundet har sin rolle å fylle. Sånn er det når det er så store omstillingsprosesser, sier varaordfører Anne Bramo (Frp) i Moss kommune.

I brevet påpeker Fagforbundet at nedbemanningen i tjenestene til de funksjonshemmede gjør at kun de mest nødvendige behov som mat, bleieskift, toalettbesøk og mulighetene til å stå opp hver dag blir dekket.

– Vi ser konsekvensene av det som er i ferd med å skje, og vi er usikre på om politikerne har forstått hva som egentlig foregår nå, sier Hilde Torgersen i Fagforbundet i Moss.

Rådmannen reagerer i et eget brev og er overrasket over utspillet. Hun påpeker at prosessen eller forhandlingene om bemanning ikke er avsluttet ennå.

– Siste sjanse

Anne Bramo, gruppeleder i Frp i Moss

Varaordfører Anne Bramo (Frp) sier at hun avventer resultatet som skal behandles politisk.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Fagforbundet vil likevel utfordre politikerne, og ber dem revurdere budsjettet som tilsier så store kutt i tjenestene.

– Det er en siste sjanse for dem til å gripe inn og gjøre noe med budsjettet sånn at tjenestene ikke blir rammet så mye som det ligger at til, sier hun.

Varaordfører Anne Bramo sier at det blir en påstand fra Fagforbundet.

– Nå vil jeg avvente det resultatet som kommer til å foreligge, og så får vi behandle det i våre politiske organer.