– Unødvendig å føde med smerte

Det beste er ikke alltid en naturlig fødsel uten smertelindring. – Altfor mange kvinner sitter igjen med traumatiske minner fordi de ikke fikk bedøvelse under fødselen, mener professor.

Professor ved Oslo universitetssykehus Leiv Arne Rosseland

Det er utdatert kunnskap at epidural er uheldig, mener professor Leiv Arne Rosseland.

Foto: Trine Bråtehn / NRK

Lille Olivia er bare to døgn gammel og ligger tullet inn i et rosa pledd på barselavdelingen på Rikshospitalet. For mamma Camilla Gaustad var det ingen tvil da jordmoren spurte om hun ville ha smertelindring under fødselen.

– For meg var det et lett valg å ta. Jeg trengte hjelp til å takle smertene og ser det ikke som noe prestisje å føde helt naturlig.

– Hvorfor velge smerte?

Professor Leiv Arne Rosseland, Oslo Universitetssykehus

Professor Leiv Arne Rosseland, Oslo universitetssykehus, mener for mange har en negativ holdning til bedøvelse under fødsel, uten grunn.

Foto: Trine Bråthen / NRK

Professor ved Oslo universitetssykehus Leiv Arne Rosseland vil forestillingen om at en fødsel må være vond, til livs.

– Vi ville jo aldri latt en pasient med nyrestein gjennomgå behandling uten smertelindring. For meg er det vanskelig å forstå at det å føde med smerte skal være et gode i seg selv.

Rosseland mener målet ikke må være at alle skal føde uten smerte, men at de som ønsker det skal få hjelp.

– Mange kvinner sitter igjen med fødselsopplevelser som er både vonde og traumatiske. Dersom flere hadde fått smertelindring, hadde trolig færre tatt keisersnitt ved neste fødsel, tror Rosseland.

– Utdatert kunnskap

Sprøytenål som brukes ved epidural

En slik nål med den smertelindrende væsken epidural, settes inn i ryggen på den fødende. Etter noen minutter vil smertene avta.

Foto: Trine Bråthen / NRK

Professoren mener mange innen helsevesenet fortsatt lever i den tro at smertelindring som epidural er uheldig, til tross for at forskningen viser noe annet.

– Mange tror fødselen vil vare lenger dersom man får epidural. Man regner at utdrivingsfasen forlenges 14 minutter i gjennomsnitt. Mange har også en forestilling om at epidural øker faren for at barnet må bli tatt med keisersnitt.

Det er særlig jordmødre og leger som ikke jobber direkte med fødsler som er mest skeptiske.

– De har mange meninger om smertelindring, men mye av det de formidler til de gravide er rett og slett utdatert kunnskap, sier Rosseland.

Anbefaler naturlige fødsler

Hos Jordmorteamet på Frogner jobber jordmor Bippi Trovik, med 24 års erfaring i yrket. Hun anbefaler alle gravide som kommer til henne, å føde uten epidural.

Bippi Trovik, jordmor

Jordmor Bippi Trovik holder fast på at det å føde er noe de aller fleste kan klare uten smertelindring.

Foto: Trine Bråthen / NRK

– Den gleden det er å gå gjennom en naturlig fødsel, unner jeg alle, sier hun.

Hun har ingen forståelse for synspunktet til professor Rosseland og viser til at 70 prosent av førstegangsfødende i dag får epidural.

– Det er et veldig høyt tall, så det er helt feil å si at bruken av epidural her til lands er lavt, sier Trovik.