– Ulovlig razzia mot elever

Politiet blir beskyldt for å drive ulovlig narkotika-ransakelser av Oslo-elever.

Skøyenåsen skole

Onsdag gjennomførte politiet en narkotika-ransakelse ved Skøyenåsen skole. Både skoler og sekker ble ransaket av narkotikahunder.

Foto: Wikimedia Commons, Hans-Petter Fjeld

Politiet driver ulovlig razzia av Oslo-skoler ifølge elev - og lærlingombud, Sigve Indregard.

– Jeg ønsker en redegjørelse av hvilken hjemmel politiet har lagt til grunn når de går til slike aksjoner, sier han til NRK.

Senest onsdag gjennomførte politiet en narkotika-ransakelse ved Skøyenåsen skole. Både skoler og sekker ble ransaket av narkotikahunder.

I vår gikk også Unge Venstre ut med hard kritikk av narkorazziaer i skolene. Mens jussprofessor mente at aksjonene strider mot norsk lov.

Sigve Indregard

Elev - og lærlingombud, Sigve Indregard mener politiet driver ulovlig razzia av Oslo-skoler.

Bryter med personvernet

Indregard reagerer på rutinene til politiet under en narkotika-ransakelse av elever.

– Politiet bryter ikke bare loven, men også personvernet til elevene. Ransakelsene skjer foran hele klassen. De burde i såfall gjennomføres i enerom, mener han.

Elev - og lærlingsombuden har mottatt bekymrede meldinger fra elevene.

– Jeg har fått telefon av elever som har ringt til meg og opplevd situasjonen som skremmende de lurer på hva de har gjort galt. De opplever også situasjonen som uoversiktlig, avslutter han.

Politiet opplyser at disse aksjonene er en del av et samarbeid med Utdanningsetaten om rusmiddelforebyggende arbeid. De mener de har klare retningslinjer å forholde seg til.

Les: To innbragt etter narkoaksjon