– Ulovlig å legge ned vervene i protest

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt mener kontrollutvalget i Sarpsborg ikke har lov til å trekke seg i protest mot eget bystyre.

Jan Fridthjof Bernt

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt mener kontrollutvalget i Sarpsborg ikke har lov til å legge ned vervene.

Foto: Kjetil Rydland / NRK

– Fritak fra vervet kan bare gis for det enkelte medlem etter søknad, og bare der vedkommende «ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet». Det er klart ulovlig å nedlegge sine verv i protest, slik kontrollutvalget vel gjør her, sier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt til Kommunal Rapport.

Ville se e-poster

Martin Engeset

Leder av kontrollutvalget i Sarpsborg kommune, Martin Engeset.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Denne uken valgte et enstemmig kontrollutvalg i Sarpsborg kommune å trekke seg fra sine verv. Utvalget følte at det ikke lenger hadde bystyrets tillit.

– Jeg tror nok denne saken kommer til å gå inn i norgeshistorien som en unik sak, som dessverre ikke setter Sarpsborg kommune i et spesielt heldig lys, sa utvalgets leder Martin Engeset (H) tirsdag.

Saken har sin bakgrunn i at kontrollutvalget ble bedt av bystyret om å undersøke vilkårene for de ansattes ytingsfrihet.

Utvalget ba om innsyn i de ansattes dokumenter og e-post, men innsynskravet ble avslått av bystyret.

– Definitivt ikke ulovlig

Kontrollutvalget valgte å trekke seg fordi utvalget opplevde at det ikke var en reell vilje blant flertallet i bystyret til å komme til bunns i saken.

Engeset sier til NRK at han tar uttalelsen til jusprofessor Bernt med stor ro.

– Nå er det slik at enhver kommune må ha et lovlig valgt kontrollutvalg, og kontrollutvalget jeg er leder for sitter formelt sett frem til bystyret velger et nytt. Sarpsborg kommune kommer ikke til å være uten kontrollutvalg, men vi ber om at bystyret velger et nytt kontrollutvalg, forteller han, og legger til:

– Vi har definitivt ikke gjort noe ulovlig. Dette er fullt innenfor det som er korrekt. Etter det jeg kjenner til har bystyret møte allerede 11. desember og kan da, hvis de ønsker det, velge et nytt kontrollutvalg.