– Uakseptabelt at saker med kjent gjerningsperson henlegges

– De henlegger saker når de har et så opplagt bilde av hvem som er gjerningsmannen. Det undergraver fullstendig respekten for politiet og rettsvesenet for den alminnelige borger, sier KrF-topp Hans Fredrik Grøvan.

Politiet i arbeid.

UAKSEPTABELT: Saker med kjent gjerningsperson skal ikke blir henlagt, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF).

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Både Riksadvokaten og flere justisministre har tidligere vært tydelige på at saker med kjent gjerningsperson som hovedregel ikke skal henlegges på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet.

I disse sakene har den som anmeldte oppgitt et navn på antatt gjerningsperson.

Men i går kunne NRK fortelle at Oslo politidistrikt har henlagt 3337 slik saker siden 1. mai i fjor.

Burde være enkle saker å avslutte

Det er for dårlig, mener stortingsrepresentant Petter Eide (SV).

– Jeg synes fortsatt at NRK legger for mye ansvar på politiet. Politiets ressurser er bestemt av Stortinget og Regjeringen.

– Justisministerne har ikke bevilget på langt nær så mye som politiet trenger, sier Eide.

Petter Eide

Politiet slår alarm, jeg opplever fortvilelse for at de ikke får ressursene de trenger for å løse oppgavene de er pålagt, sier Petter Eide (SV).

Foto: Bård Nafstad / NRK

– Det er vanskelig å vurdere om det er ressurser eller prioritering innad i politiet. Vi mener i hvert fall at disse sakene burde prioriteres høyt, sier Hans Fredrik Grøvan, parlamentarisk nestleder KrF.

Han mener sakene burde være svært enkle å avslutte.

Hans Fredrik Grøvan

Dette handler om enkeltmenneskers opplevelse av å bli tatt på alvor i en veldig alvorlig situasjon. Vi synes ikke dette er til å leve med, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF).

Foto: Eirik Damsgård / NRK

– Dette er uakseptabelt, de henlegger saker når de har et så opplagt bilde av hvem som er gjerningsmannen. Det undergraver fullstendig respekten for politiet og rettsvesenet for den alminnelige borger.

Les også:

Tallet skal ned

– Det er ikke heldig, så det tallet skal ned, sier statssekretær Knut Morten Johansen (Frp) til NRK

– Det er ingen tvil om at det vil bli en dialog med politiet hvor vi kommer til å si noe om prioriteringer i saker med kjent gjerningsmann.

Hvordan skal dere få antall henleggelser ned?

– Dette blir først og fremst et signal fra oss til politiet om at dette ikke er akseptabelt over tid.

Statssekretær i Justis- og beredskapdepartementet, Knut Morten Johansen (FrP).

Jeg har tillit til at reformen blir gjennomført som bestilt, og at det vil føre til et bedre politi enn det vi har i dag, sier Knut Morten Johansen (Frp).

Foto: Justisdepartementet

Nå sier politiet at de må prioritere fordi de har ikke ressurser til å etterforske alle sakene som de ønsker. Hva sier du til det?

– Det blir politifaglige vurderinger som jeg ikke ønsker å gå inn på detaljnivå. Men vi har våre faste møter med politiledelse, mellomledelse og tillitsvalgte og det vil nok bli et helt naturlig tema i et møte om ikke altfor lenge.

Teknologi kan få ned antall henleggelser

Stortingsrepresentant Peter Frølich (H) sier antall henleggelser isolert sett er høye.

– Vi har over lang tid sett eksempler på at politiet henlegger saker med kjent gjerningsperson. En av hensiktene er på sikt å få ned det tallet. Det er for tidlig å felle noen dom nå.

Frølich foreslår konkrete tiltak for å få ned antall henleggelser.

Peter Christian Frølich

Politiet får stor frihet til å forvalte pengene på egen hånd. De kan investere i utstyr, velge å ansette. Prioriteringene må politiet selv forsvare, sier Peter Frølich (H).

Foto: Adalheidur Oldeide / NRK

– Etterforskning på stedet ved hjelp av iPad og mobiltelefoner. Det gjør at politiet kan løse saker på stedet gjennom avhør og bilder. Dette vil reduserer etterforskningstiden, og det blir bedre treffsikkerhet.