Ap: – Trekk bløffkampanjen tilbake

Arbeiderpartiet krever at Huseiernes Landsforbund trekker tilbake enda en kampanje partiet mener bløffer og villeder om eiendomsskatten. Rå desperasjon, parerer Huseierne.

Reklamekampanje Huseiernes Landsforbund

Disse reklameplakatene henger blant annet på 20-bussen i Oslo.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Valglogo

– Huseiernes Landsforbund har blitt tatt med buksene nede gang etter gang, sier Rina Mariann Hansen, tredjekandidat og hjernen bak Arbeiderpartiets modell for eiendomsskatt.

– De bør begynne å opptre mer etterrettelig. De bør be Oslos befolkning om unnskyldning for at de forleder dem og sporenstreks ta ned denne kampanjen fra bussene, sier Hansen.

Tidligere i valgkampen trakk Huseiernes Landsforbund en kampanje på Oslos trikker og t-baner med fiktive boligannonser og en utregning av eiendomsskatten. Generalsekretær Peter Batta innrømmet at kampanjen var full av feil.

Nå er en ny versjon av kampanjen på plass. Her opererer forbundet blant annet med to boliger på Nordstrand og Stovner som angivelig er solgt for 6.780.000 kroner.

Da vil eiendomsskatten i 2016 bli 2.848 kroner, ifølge kampanjen. Feil, sier Arbeiderpartiet.

– Bruker feil verdi

Rina Mariann Hansen

Huseiernes Landsforbund bløffer og villeder, sier Arbeiderpartiets Rina Mariann Hansen.

Foto: Sturlason

– De har lagt markedsverdien til grunn, altså det boliger blir solgt for, og ikke boligverdien i formueskattgrunnlaget, som er det korrekte, sier Rina Mariann Hansen.

Boligverdien er ligningsverdien i selvangivelsen ganger med fire. Ifølge Arbeiderpartiet er boligverdien i de fleste tilfeller betydelig lavere enn markedsverdien.

– Vi har funnet ekte boliger med samme eller høyere markedsverdi som Huseiernes fiktive eksempler.

– De har en reell ligningsverdi i prospektene som ganget med fire er langt lavere enn markedsverdien. De vil betale langt mindre i eiendomsskatt enn det Huseierne hevder. De opererer med opptil 17 ganger for høy skatt, og det er ren bløff, tordner Rina Mariann Hansen.

En bolig på Nordstrand som ble solgt for 6,8 millioner kroner mai vil med Arbeiderpartiets opplegg få 160 kroner i eiendomsskatt i 2016. En bolig på Stovner som ble solgt for 7.590.000 kroner i august vil få 515 kroner i skatt.

Generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund har ingen planer om å trekke kampanjen tilbake.

– Rå desperasjon

Peter Batta, adm.dir. Huseiernes Landsforbund

Peter Batta synes Arbeiderpartiet er desperate.

Foto: Pressefoto, huseieren.no

– Det minner om rå desperasjon fra Oslo Arbeiderpartis side å komme med dette to dager før valget, sier Batta.

Han viser til dialog Huseiernes Landsforbund har hatt med Skatteetaten.

– Der har det hele tiden gått igjen at ligningsverdier skal være 25 prosent av markedsverdi, og det stoler vi på.

Men det er jo ikke slik i praksis; det har jo Arbeiderpartiet sjekket på reelle salg?

– Da må du skyte på riktig skive og ringe Skatteetaten. Det er de som lager ligningsverdiene, og de skal være cirka 25 prosent, fastholder Batta.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at Peter Batta, som har en lederrolle i Huseiernes Landsforbund, ikke har satt seg bedre inn i dette sentrale spørsmålet, konstaterer Rina Mariann Hansen.