– Tragisk for Nittedals-samfunnet

Nye Nittedal sentrum blir lagt på vent fordi det er ikke er penger i Nasjonal Transportplan til å legge om veien. Flere prosjekter på Romerike er skjøvet ut i tid eller helt ute.

Hilde Thorkildsen

SJOKKERT OG RYSTET: Nittedals-ordfører Hilde Thorkildsen har et håp om at de 170 millionene kommer på plass når konsekvensene av ikke å legge om Rv. 4 går opp for stortingspolitikerne.

Foto: Olav Juven / NRK

– Det er tragisk og trist for Nittedals-samfunnet. Med et pennestrøk stopper regjeringen miljø- og kollektivsatsing og sentrumsutvikling i Nittedal, sier ordfører Hilde Thorkildsen (Ap).

I tråd med nasjonale og regionale føringer er Mo/Rotnes i Nittedal pekt ut som prioritert tettsted der det skal bygges høyere og tettere. Men da må gjennomfartsåren Rv. 4 legges i ei sløyfe rundt tettstedet.

I Oslopakke 3-avtalen mellom Oslo og Akershus er omleggingen av Rv. 4 eneste veiprosjekt på Romerike som får bompenger fra bomringen; 680 millioner kroner. Resten – 170 millioner kroner – skulle staten betale.

Ingen penger

Stor var derfor overraskelsen da det ikke var satt av ei krone til Rv. 4 gjennom Nittedal i Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2018–2029.

– Vi får ikke bygd noe sentrum i Nittedal når vi har en vei tvers igjennom med masse vogntog, masse busser og masse biler. Da er det ikke mulig å lage et trivelig bymiljø med bypark og turstier og gode bomiljøer.

– Jeg er sjokka, rysta og veldig lei meg, sier Hilde Thorkildsen.

Uvisst på Romerike

Rv. 4 forbi Mo og Rotnes er ikke det eneste prosjektet på Romerike som går en uviss framtid i møte.

  • Løp nummer to i Hagantunnelen på Rv. 4 litt lenger sør i Nittedal var inne i forrige Nasjonal Transportplan, men er ikke med i den nye.
  • E16 Herbergåsen – Nybakk, altså forlengelsen av den veistrekningen som allerede står ferdig fra Kløfta og halvveis til Vormsund, var prioritert i forrige NTP for 2013–2024. Nå skal veien videre mot Kongsvinger kanskje påbegynnes helt mot slutten av NTP-perioden 2018–2029.
Samferdselsministeren taper over skilt

FARVEL TIL BOMMENE: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fjernet bommene på E16 mellom Kløfta og Nybakk i mars. Veien var nedbetalt fem år før tiden. Når veien videre mot Kongsvinger blir påbegynt, er for øyeblikket helt uvisst.

Foto: Edin Babic / NRK
  • Ny bru over Glomma på Rv. 22 er satt opp med 2,5 milliarder kroner i perioden 2025–2029. I Stortingets spørretime 19. november 2014 antydet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen byggestart i 2021 og ferdigstillelse i 2024. Staten vil dessuten legge brua et annet sted enn Fet kommune vil.
  • Baneløsninger Nedre Romerike (bane til Ahus, Lillestrøm og Kjeller) er en del av Oslopakke 3-avtalen sammen med Fornebubanen og sentrumstunnelen i Oslo. I NTP er det kun satt av planleggingsmidler, ikke investeringsmidler.

– Dårlig plan

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

OPPRØRT: Romerike er nedprioritert i Nasjonal Transportplan, sier Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Foto: Olav Juven / NRK

– Viktige prosjekter er enten skjøvet ut i tid eller forsvunnet helt. Dette er en dårlig plan for Romerike.

Det sier listetopp ved stortingsvalget for Senterpartiet i Akershus, Sigbjørn Gjelsvik.

– Vi vil prioritere Romerike høyere og øke den totale rammen, sier han.

– Ikke vær sure

– De har faktisk ingen grunn til å være sure, er budskapet fra stortingsrepresentant Abid Raja (V) til romerikingene.

Han var med på å forhandle fram enigheten om Nasjonal Transportplan mellom de borgerlige partiene.

Nasjonal transportplan.

GOD PLAN: Abid Raja (V) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gratulerte hverandre med en god plan da den ble lagt fram onsdag. Det er ikke alle på Romerike enig i.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Raja mener at romerikingene må løfte blikket og glede seg over de store jernbaneinvesteringene i Oslo-området som også kommer dem til gode.

Fugleperspektiv

– Man må ta et fugleperspektiv og se hva du faktisk får. Gjennom Ruteplan 2027 vil det være ti minutters avganger på lokaltogene i Lillestrøm. Du får en ny togtunnel i Oslo hvor kapasiteten dobles, og du får muligheten til å doble avgangene for alle som bor på Romerike.

– Når InterCity indre og ytre og Ringeriksbanen kommer, er dette en formidabel satsing på vår region, sier Abid Raja.

Gjøvikbanen

Det hjelper ikke nittedølene, påpeker Sigbjørn Gjelsvik.

– Her satser man på utbygging av fire felt på Hadeland samtidig som viktige prosjekter i Nittedal har forsvunnet ut. Det fører til at det blir stadig større problemer med trafikkavviklingen i Nittedal.

– Det er dessverre heller ikke noe perspektiv på framdriften for Gjøvikbanen, sier Gjelsvik.