– Tok trolig overtidsbetalt for å drive med korrupsjon

De to korrupsjonssiktede saksbehandlerne i Drammen kommune jobbet med byggesakene som nå etterforskes, i helgene. Og de tok seg trolig overtidsbetalt for arbeidet.

Drammen rådhus

Drammen kommune har, som arbeidsgiver, betalt ekstra overtid for de to korrupsjonssiktede.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Totalt jobber politiet med et 30-talls saker knyttet til korrupsjonen som skal ha pågått i Drammen kommune siden 2013.

Nå viser det seg at de to siktede kan risikere et tilleggspunkt når saken mot dem kommer opp. Det vil dreie seg om bedrageri mot egen arbeidsgiver. Leder for Øko-teamet i politidistrikt Sør-Øst i Drammen, Ole Johan Brett, bekrefter at politiet forfølger et nytt spor i saken.

Ole Johan Brett

De to siktede i korrupsjonssaken har i tillegg trolig bedratt sin egen arbeidsgiver, ifølge lederen for Øko-teamet i politiet i Drammen, Ole Johan Brett.

Foto: Politiet

– Etterforskningen vår så langt tyder på at det har vært utført arbeid i kommunen i helger. Dette har vært arbeid som knytter seg til siktelsen korrupsjonssaken, sier Brett.

– De har altså blitt overtidsbetalt av kommunen for å drive med korrupsjon?

– Det kan virke sånn. Hvis de opplysningene vi sitter på så langt viser seg å være korrekt, så blir det en riktig fremstilling. De to har logget seg inn i kommunens datasystem og registrert seg.

Stemplet inn for hverandre

Politiets etterforskning viser også at de to siktede ikke bare skal ha tatt seg overtidsbetalt mens de har jobbet med saksbehandlingen av korrupsjonssakene. De har også stemplet inn for hverandre på kvelder og helger mens bare én av dem har vært til stede.

– Vår etterforskning og våre metoder gir klare indikasjoner på at de har logget hverandre inn til tross for at bare en av saksbehandlerne har vært på jobb, sier Ole Johan Brett.

Hva kan dette innebære for dem som allerede er siktet i korrupsjonssaken?

– Dette er en ytterligere forsterkning av deres forbryterske hensikt ved at de har tatt seg til rette for egen vinning. Dette vil være et svært skjerpende punkt i en kommende straffesak. Vi kan få ekstra post i tiltalen som dreier seg om bedrageri.

Rådmannen bekrefter mistankene

Rådmann Osmund Kaldheim i Drammen kommune er også kjent med den nye siden av saken. Han bekrefter at de to siktede både har vært på jobb i helger og på kveldstid hvor de har jobbet med sakene som er knyttet til korrupsjonsetterforskningen.

Rådmann Osmund Kaldheim

Rådmann Osmund Kaldheim mener de to siktede har brutt all tillit.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– De har både meldt seg syke og har oppgitt at de er på jobb mens de i realiteten har jobbet for eget firma. Vi har mistanke om at de urettmessig har fått lønn fra kommunen når de ikke har vært til stede, sier Kaldheim.

Rådmannen bekrefter også at de to har logget seg på for hverandre i kommunens datasystem.

– Vi jobber nå med å sjekke hva de har gjort, hvor de har vært og hva som er registrert i tidsregistreringssystemet til kommunen, sier Kaldheim.

– Hvordan reagerer du på at de skal ha jobbet kvelder og helger for å begå korrupsjon og samtidig har tatt seg betalt av kommunen?

– Det viser at det er en helhet i tenkningen. Her bryter man absolutt alle regler og all tillit man er blitt vist.

Ingen av de siktedes advokater ønsker å kommentere påstandene fra politiet og kommunen.