– Terningkast fire til statsbudsjettet

DRAMMEN (NRK): Statsbudsjettet skaper ikkje dei heilt store reaksjonane blant folk på gata. Heller ikkje at skatteletten fort blir spist opp av mindre rentefrådrag for bustadlånet ditt.

Folk på gata om statsbudsjettet
Foto: Idar Edvin Krogstad / NRK

– Det blir ikkje så mykje ekstra på oss, har vel lest meg til at det blir tre tusen ekstra for familien min, seier Helge Nilsen Nørvåg på veg inn i firmabilen.

Han viser til skatteletten folk flest får i Noreg dersom statsbudsjettet som vart lagt fram i dag blir slik som regjeringa vil. Ni av ti nordmenn vil få skattelette, meiner regjeringa. I snitt får kvar av oss 1000 kroner i skattelette på inntektene våre. Men alt heng saman med alt.

– Rett å gi mindre fordelar for høgt bustadlån

Har du eit bustadlån på fire millionar kroner med ei normal marknadsrente, vil endringane i rentefrådraget over skattesetelen bety at du betalar 2000 kroner meir i året for lånet ditt.

For Oddbjørn Harstad, høyrast det berre rett og rimeleg ut.

– Eg likar at regjeringa vil ha lågare skatt for bedrifter og selskap. At det blir mindre fordelar for folk med høgt bustadlån er klokt. I Noreg sparar vi altfor mykje i bustad, i staden for å investere i bedrifter. At fordelane med å eige ein bustad nummer to blir mindre er og smart. Då blir det mindre lukrativt å kjøpe ei leilegheit for å leige ut til andre, konkluderer Harstad.

Terningkast fire

Hilde Mo

Hilde Mo er på bytur med barna på Øren barnehage. Hun er nøgd med at skatteletten i statsbudsjettet er moderat.

Foto: Idar Edvin Krogstad / NRK

Hilde Mo er ute og luftar barna på Øren barnehage. Ho er ikkje uroa for at eit relativt høgt skattenivå i Noreg ikkje blir særleg lågare for folk flest.

– Det er heilt greitt. Då får vi det vi treng, og betaler det vi kan. Det er eigentleg ikkje viktig for meg å få så mykje lågare skatt, smiler Mo.

Og sidan Helge Nilsen Nørvåg køyrer firmabil frå entreprenørbedrifta han jobbar i til og frå jobb, er han ikkje så skremt av at pendlarane etter dette statsbudsjettet må køyre lengre før dei får att på skatten.

– Eg likar at vi gjer det vi kan for eldre og dei som treng det, og at samfunnet er trygt å leve i. Dette er eit statsbudsjett over middels. Eg gir det terningkast fire.