– Syklist må frifinnes for drap

Den 35 år gamle mannen som er tiltalt for uaktsomt drap som syklist, må frifinnes, mener hans forsvarer.

Omkom i ulykke

Mannen som forårsaket dødsulykken på sykkel må frifinnes, mener hans forsvarer. En kvinnelig syklist døde etter å kollidert med ham i oktober i fjor.

Foto: Oyvind Bye Skille / NRK

Den tiltaltes forsvarer, Thomas Randby, ba om at klienten han skulle frifinnes for uaktsomt drap. 35-åringen erkjenner å ha brutt to paragrafer i vegtrafikkloven, som også er nevnt i tiltalen.

– Mitt håp er at retten anvender et fornuftig folkelig skjønn. Noe som også er godt i samsvar med rettsfølelse i hode, hjertet og magen og frifinner tiltalte for drapsanklagen. Subsidiært at han straffes på mildeste måte, sa Randby.

Ikke opptatt av straffeutmåling

I over 90 minutter holdt Randby sin sluttprosedyre. Juss stod sentralt, det gjorde ikke straffeutmålingen.

– I denne saken er ikke straffeutmålingen et sentralt punkt. Det saken dreier seg om er om han skal dømmes etter drapsbestemmelsen, sa han.

Dommeren avbrøt forsvareren og spurte tiltalte om hvordan han stiller seg til samfunnsstraff.

– Det er ikke noe jeg har tenkt på, svarte han.

Gjentok kritikk

Forsvareren rettet kritikk mot politiets etterforskning og mente at den ikke hadde vært god nok i startfasen.

– Det ble søkt om å avdekke bussens hastighet, men ikke syklistens. Rekonstruksjon ble foreslått, men ikke fulgt opp. Hovedetterforsker vet ikke hvorfor dette ikke ble gjort, sa han.

Han påpekte at det bør komme tiltalte til gode at dette ikke ble gjort.

– Tiltalte har aldri trukket seg unna. Han har svart på alle spørsmål og stått på sin forklaring. Det har han også gjort i retten, sa Randby.

– Tvinges opp på fortauet

Randby påpekte at syklister blir tvunget til å sykle på fortauet på grunn av den smale veibanen i Kirkeveien.

Aktor Anders Mandal Funnemark var svært uenig i den påstanden. Han trakk fram fotomappen som politiet har utarbeidet fra stedet og på 8 av 25 bilder er det syklister i veibanen.

Aktor avviste også kritikken av politiets etterforskning.

Tidligere onsdag la Funnemark ned påstand om at syklisten bør dømmes til 30 dagers fengsel for uaktsomt drap.

Historisk sak

For første gang står en syklist etter å ha kjørt på en annen syklist.

Den fatale ulykken skjedde i grålysningen 18. oktober i fjor. Den 35 år gamle mannen var på vei hjem fra nattevakt som sykepleier. Han brukte fortauet og krysset Sognsveien i Oslo på vei østover.

Like før han kom til Ullevål sykehus, var han ikke oppmerksom på kvinnen som kom syklende motsatt vei.

Han syklet på henne, hun mistet balansen og veltet ut i den tett trafikkerte Kirkeveien. Der ble hun påkjørt av 20-bussen og døde etter kort tid av skadene.

Flere vitner sa i retten tirsdag at mannen syklet uforsvarlig. Det er også mye av begrunnelsen for at påtalemyndigheten tiltalte syklisten og ikke bussjåføren.