– Store kreditorer har tapt alt

En rekke FFK Sport-kreditorer må godta å få igjen bare seksti prosent av det de har utestående. Flere store kreditorer har tapt alt.

Fredrikstad stadion i snødrakt
Foto: Tobias S. Martinsen/NRK

Det opplyser gjeldsnemnda i FFK Sport AS på klubbens hjemmesider . De store kreditorene har alt godkjent det økonomiske tapet.

– De tingene er på plass. Nå må vi få på plass den siste akkord-delen av pakken, sier advokat Bjørn Borg som leder arbeidet i gjeldsnemda.

– Det beyr at FFK Sport fortsatt er truet av konkurs?

– Ja, det betyr det absolutt. Hvis kreditorene ikke sier ja til dette, er eneste alternativ at man går til skifteretten, sier han.

Nye midler må skytes inn

Det ble i dag levert en skisse til refinansiering av selskapet. Skissen innebærer at flere parter må avstå betydelige økonomiske krav samt at nye midler må skytes inn.

FFK Sports refinansieringsplan

 De sentrale elementene i refinansieringsplanen for FFK Sport AS er:

De øvrige kreditorer tilbys en akkord på 60 % av sine krav. I tillegg tilbys de sesongkort og andre tjenester verd halvparten av ettergitt beløp, fordelt over en toårs-periode.

Ettergivelse og innskudd av ny kapital fra FFK Klubb, Værste AS, Fredrikstad Spillerinvest AS og garantister. I sum vil refinansieringen innebære at Værste As får aksjemajoriteten i selskapet. Klubben blir fortsatt en betydelig eier.

Samlet blir FFK Sport AS sin egenkapital, inklusive ansvarlig lån, styrket med kroner 33,3 mill.

Det er utarbeidet et utkast til nytt driftsbudsjett for 2010, hvor det er balanse mellom inntekter og utgifter.

For å sikre god dialog og samarbeid er alle parter enige om opprettelse av et arbeidsutvalg med representanter fra FFK klubb, FFK Sport A/S, Fredrikstad Spillerinvest A/S og Fredrikstad Stadion AS.

Alle punktene må gjennomføres

Klubben skriver på sine sider at dersom FFK Sport AS skal unngå konkurs og få en sund drift videre, må alle punktene nevnt ovenfor gjennomføres.

– Den beste hjelpen FFK nå kan få, er at folk kjøper sesongkort, melder klubben.

LES OGSÅ: