– Store hull i utredningsarbeidet

Oberstløytnant Terje Torsteinson mener Regjeringen er i ferd med å legge ned forsvaret av Østlandet nærmest uten tanke på konsekvensene.

Terje Torsteinson

Terje Torsteinson etterlyser bedre utredninger.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

– Et av de største problemene er at vi føler det er store huller i utredningsarbeidet som ligger til grunn for de beslutningene som nå er foreslått, sier Torsteinson som er tillitsvalgt ved Rygge flystasjon.

Regjeringen la fredag fram forslaget til ny langtidsplan for Forsvaret. Dersom forslaget blir vedtatt i Stortinget 14 juni vil Heimevernets distrikt 01 fortsatt vil ha base på Rygge, at redningshelikoptrene blir værende, og at transporthelikoptrene videreføres, men blir underlagt Bardufoss.

Alt annet flyttes. Regjeringen foreslår at flystasjonen legges ned, og at flyplassdriften overføres til en privat aktør.

LES OGSÅ:

– Plaster på såret til Bodø

– Det legges da ned uten konsekvensutredning. Hva betyr det at halvparten av Norges befolkning i fremtiden ligger åpent og uten mulighet til beskyttelse i form av luftmakt? Det spørsmålet er ikke godt nok besvart i det utredningsarbeidet som foreligger, sier Torsteinson.

Fylkesordfører Ole Haabeth er også kritisk til regjeringens forslag. Han mener at planene langt på vei er et plaster på såret til Bodø

– Bodø får trolig ikke de nye F-35 kampflyene fast stasjonert – derfor får de Luftforsvarets ledelse, sier han.

– Veldig mye av sånt noe har elementer av puslespill i seg. Det er store deler av Østlandet som er skadelidende i dette opplegget, legger han til.

LES OGSÅ:

Mener Forsvaret bør beholde flystripa

Ordfører i Rygge, Inger-Lise Skartlien, fryktet at regjeringen skulle gå inn for å legge ned Rygge Flystasjon, men hun gir like vel ikke opp kampen for å beholde forsvaret i kommunen.

– Det er viktig å beholde eierskapet i flystripa og fortsatt drive den sammen med den sivile flyplassen. Jeg synes også det er viktig å beholde den øverste ledelsen i luftforsvaret her. Det er flere ting i forslaget jeg stusser over og lurer på om man sparer noe på det som er lagt frem, sier hun til NRK.no.

– De burde tenkt annerledes. Men de skal ikke fatte vedtaket før 14. juni og vi kommer til å jobbe inn mot eget parti og mot regjering for å se om det er mulig å påvirke beslutningen, sier hun.