– Stiller for strenge krav til gang- og sykkelstier

Jo strengere kravene er, dess mindre blir bygd, mener lederen av samferdselsutvalget i Østfold.

Gang- og sykkelsti

Det bør lempes på kravene for å bygge gang- og sykkelsti, mener lederen av samferdselsutvalget i Østfold.

Foto: NRK

Olav Moe

Olav Moe er leder i samferdselsutvalget.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK
Roar Midtbø Jensen

Roar Midtbø Jensen

Foto: Anne Ognedal / NRK

– Den store utfordringen er at det er kostnadskrevende. Det er ganske strenge krav til hvordan disse veiene skal utformes. Jo strengere krav, jo dyrere blir disse gang- og sykkelveiene, sier Olav Moe (KrF) som er leder i samferdselsutvalget i Østfold.

Han skulle gjerne sett at det blir bygget flere gang- og sykkelveier. Men det er kostbart dersom man skal følge vegvesenets anbefalinger, som for eksempel at det skal være minst tre meter mellom vei og sykkelsti.

– Kanskje burde det vært noe lempligere mellom vei og sykkelvei, sier Moe.

LES OGSÅ:

Vegvesenet mener kravene bør følges

– Paradokset er at om man ikke får denne gang- og sykkelveien så vil mange av de myke trafikantene fortsatt ferdes langs den biltrafikkerte veien. Det vil i mange tilfeller være mindre sikkert enn å ha en adskilt gang- og sykkelvei.

Dette er ikke avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Roar Midtbø Jensen, enig i.

– Jeg tenker at kravene er riktig satt. Det er regjeringen som har satt disse kravene sammen med de beste fagfolkene hvor man har avveid ulike hensyn. sier han.

– Hva skal til for å få mer gang- og sykkelstier i Østfold?

– Det handler om politisk prioritering, hva man ønsker å gjennomføre. Man kan tenke å bygge med en dårligere standard enn det som er normert i dag, men det har en effekt i den andre enden med tanke på sikkerhet. Det må også være attraktivt å gå og sykle, og da må det være en viss standard på gang- og sykkelnettet, mener han.