Hopp til innhold

– Staten må ta større ansvar for kollektivtrafikken i storbyene

Det mener de statlige transportetatene i sitt innspill til neste Nasjonal Transportplan.

T-bane
Foto: Kyrre Lien / Scanpix

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Ifølge vegdirektør Terje Moe Gustavsen bør staten være med å betale også for ting som hittil har vært et kommunalt ansvar, slik som T-banen i Oslo.

– Det er helt nødvendig at vi tar et tyngre nasjonalt ansvar i storbyområdene. Det å bygge ut og drifte kollektivtrafikk er dyrt, men nødvendig, sier han.

Les også: Kan bli dyrere å reise kollektivt

– Må skje kollektivt

Terje Moe Gustavsen

Terje Moe Gustavsen

Foto: Berit Roald / Scanpix

Om 30 år vil folk i Oslo-området foreta 1,5 millioner flere reiser hver eneste dag enn de gjør nå.

Årsaken er den kraftige befolkningsveksten, som ventes å bli på 450 000 mennesker i samme periode. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen er ikke i tvil om hva som må gjøres for at ikke veisystemet skal kollapse fullstendig.

– Det er ingen tvil om at mesteparten av dette må skje kollektivt, på sykkel eller til fots, sier Moe Gustavsen.

– Staten må øke ressursene

På vegne av Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Avinor og Kystverket overleverte Moe Gustavsen i dag utredningsrapporten om neste Nasjonal Transportplan til regjeringen.

Transportetatenes innspill danner grunnlag for regjeringens utforming av samferdselspolitikken for perioden 2014-2023. I rapporten står det blant annet følgende.

«Legger vi til rette for både kollektivtrafikk og biltrafikk i storbyområdene, vinner bilen. Staten bør derfor øke ressursene til kollektivtrafikken vesentlig, samtidig som det innføres tiltak som hindrer ytterligere vekst i biltrafikken.»

Ikke bråstopp

Mange vil derfor se det som et paradoks at Terje Moe Gustavsen samtidig leder arbeidet med Oslopakke 3, der det er inngått en lokal hestehandel som betyr nei til rushtidsavgift og flere titalls milliarder kroner til nye veier, med ny E18 vestover i spissen.

– Selv om vi må ta mesteparten av dette kollektivt, betyr ikke det at vi skal bråstoppe enhver veiutvikling. Men mesteparten må tas kollektivt, sier Moe Gustavsen.

– Ser du for deg endringer i den lokalpolitiske enigheten som ligger i Oslopakke 3?

– Nå utreder vi de langsiktige prioriteringene i Oslopakke 3. Det arbeidet sluttføres i november. Jeg tror det fortsatt er svært viktig å komme fram til brede lokalpolitiske linjer i transportpolitikken, slik at det kan bli langsiktig, sier vegdirektøren.

Vil regulere biltrafikken

I rapporten står det at biltrafikken må reguleres mer målrettet.

– Betyr det rushtidsavgift som Oslopakke 3 går imot?

– Vi må satse på utbygging av kollektiv og sykkel- og gangvei, men vi må også satse på regulering av biltrafikken i fremtidig perspektiv, sier Moe Gustavsen.

– Hva er det helt konkret?

– Det kan bety varierte bompengeavgifter, høyere bompengeavgifter og innføring av bompenger enkelte steder. Mer konkret går det ikke an å være på nåværende tidspunkt.

Les også: Vil ha månedskort til Oslo-pris | Kollektivtrafikken i Oslo taper