– Språkproblemer truer sikkerheten

Folk som skal jobbe på norske byggeplasser må få norskopplæring, krever verneombud.

Jørgen Bjåland

Jørgen Bjåland, regionalt verneombud i Østfold og Akershus.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Jørgen Bjåland, regionalt verneombud i Østfold og Akershus, reiser rundt og sjekker byggeplasser.

Han mener språkproblemer utgjør en sikkerhetsrisiko på mange av dem.

– Det skjer misforståelser i forhold til hvor de skal være og de misforstår hvor de skal gå, forteller han.

– Kanskje er det bare utenlandske på stedet som verken kan norsk eller engelsk. Hvordan skal de få hjelp når de ikke engang vet hvor de befinner seg? Det vil være umulig å ringe til en ambulanse. I utgangspunktet vil de være hjelpeløse, fortsetter Bjåland.

Vil kreve språkopplæring

En rapport fra arbeidstilsynet som kom i fjor viser at utenlandske arbeidstakere har nærmere 50 prosent større risiko for å bli alvorlig skadet på jobb enn norske yrkesaktive.

Rapporten slår fast at deler av årsaken kan spores tilbake til språkproblemer.
Bjåland mener det må komme krav om språkkunnskaper.

– Det må bli sterkere krav om språkopplæring på norsk, sier han.

Deler bekymringen

Jon Sandnes, adm.dir i Byggenæringen

Jon Sandnes, administrerende direktør i byggenæringens landsforening.

Administrerende direktør i byggenæringens landsforening, Jon Sandnes, deler verneombudets bekymring.

– Dette er et arbeid som vi sitter sammen med Fellesforbundet og jobber med. Om svært kort tid vil det foreligge noen konkrete forslag på hvordan dette bør være, sier han.

– Jeg vet ikke om man skal si at alle skal kunne norsk, men det skal være en kommunikasjon som gjør at man er sikker på at alle på byggeplassen forstår hva som skjer, legger Sandnes til.