Hopp til innhold

– Skuffet over at 20-åringen ikke tar ansvar

Familien til Jonas Wendelborg Bråten mener 20-åringen som er dømt for å ha forårsaket sønnens død ikke tar ansvar for det han har gjort.

Hjemmefest i Hokksund

Bistandsadvokaten til den døde 17-åringens familie mener 20-åringen ikke tar ansvar for det han gjorde.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Det sier familiens bistandsadvokat Niels-Christian Schelver Petersen.

20-åringen slo Jonas Wendelborg Bråten i halsen med et glass på en fest i Hokksund i september 2013. Tenåringen døde av skadene. Forsvarer Harald Stabell mener hans klient ikke kunne innsett muligheten for at slaget ville føre til at 17-åringen døde, og anker dommen på sju års fengsel.

Minnestund for Jonas Wendelborg Bråten

Jonas Wendelborg Bråten.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Den døde 17-åringens familie ønsker ikke å uttale seg om anken, men deres bistandsadvokat sier at dette er tøft for dem.

– Håpet saken skulle få en ende

– De hadde jo håpet på at saken skulle få en ende i tingretten, og tok det nærmest for gitt at gjerningsmannen tok ansvar for dette, og lot det bli med behandlingen i tingretten. De synes dette er en tilleggsbelastning, det er klart det, sier Petersen.

– 20-åringen har jo erkjent at han har forårsaket dødsfallet. Er det det at han ikke er innstilt på å ta en straff på sju år de reagerer på?

– De reagerer på at han ikke tar ansvar for det han har gjort, og sånn sett på at han ikke aksepterer den dommen han har fått. De synes det er en tilleggsbelastning.

Bistandsadvokat Niels-Christian Petersen og aktor Tonje Tønder

Bistandsadvokat Niels-Christian Schelver Petersen og aktor Tonje Tønder i retten.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Han har tatt ansvar

20-åringens advokat Harald Stabell sier han er uenig med bistandsadvokaten.

– Min klient har tatt ansvar og erkjent en voldshandling, men han har ikke erkjent skyld for dødsfølgen. Det er grunnen til at han anker over dette, og dessuten mener han at straffen er for streng, sier Stabell.

– Samtidig ser han at en ny runde blir en belastning for de etterlatte, som det blir for ham. Men slik er altså rettssystemet vårt.

– Hva er målet deres med anken?

– Målet er jo å komme bedre ut, naturlig nok, og bli frikjent for dødsfølgen. Dersom han skulle bli domfelt igjen for dette, er målet at straffen blir mildere. Det er stor forskjell på en straff for den voldshandlingen han har erkjent, og en straff for dødsfølgen.

– Hva mener du vil være en mer passende straff?

– Nei, det vil jeg ikke gå nærmere inn på, for denne saken vil jo bli prosedert i lagmannsretten om en tid, sier Stabell.

Harald Stabell

Advokat Harald Stabell.

Foto: Camilla Wernersen

20-åringen ble dømt for legemsbeskadigelse med døden til følge, med bruk av særlig farlig redskap. Straffeutmålingen på sju års fengsel var i tråd med aktors påstand. I dommen står det at den da 18 år gamle mannen burde forstått at glasset ville knuse, og at slaget kunne få livstruende konsekvenser.