– Skoleferien har gått ut på dato

Rektor etterlyser mer fleksibel skoleferie for å forhindre at foreldre tar barna med på ferie i skoletida.

Lillann G. Fanuelsen

Bunkene med permisjonssøknader bekymrer rektor Lillann G. Fanuelsen.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Fra januar i år til september har Åssiden skole i Drammen mottatt 117 permisjonssøknader fra foreldre som vil ha fri for barna sine utenom vanlig skoleferie. Som regel er det til ferieturer. Den økende tendensen bekymrer rektor Lillann G. Fanuelsen.

– Jeg liker det ikke. Tallet er for høyt. Det er jo ganske mye tatt i betraktning at vi har 325 elever, sier Fanuelsen.

Hun har forståelse for at foreldrene vil ha en billig ferietur, men ikke at det gjentar seg fra år til år. 43 av søknadene hittil i år går på fem dager eller mer.

– For noen elever kan det bety en knekk i læringa, forteller Fanuelsen, som også legger til at det byr på merarbeid for skolen.

Plikt til å nekte

Lillann G. Fanuelsen

- Det er for lettvint å ta barna ut av skolen for å dra på ferie, sier rektor Lillann G. Fanuelsen.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Også Kai Lund, oppvekstsjef i Kongsberg bekrefter også at det er et økende problem at foreldre søker om fri til barna sine utenfor skolens oppsatte ferier.

– Rektorer kan anbefale at elevene ikke reiser, men erfaringen er at foreldrene tar dem ut av skolen likevel, sier Lund.

Ifølge opplæringsloven er det en rektors plikt å nekte foreldre å ta barnet ut av skolen dersom de mener det vil være til hinder for barnets læring. Da Åssiden skole forsøkte å gjøre dette, fikk de i svar fra Fylkesmannen at skolen måtte bevise at det var uforsvarlig at eleven gikk glipp av undervisning.

– Med den mengden permisjonssøknader vi har, så har vi ikke mulighet til å drive slik saksbehandling, hevder rektor.

Vil ha fleksibel skoleferie

Svar på permisjonssøknad

Nok en elev får lov til å få fem dagers ekstra fri mot at eleven gjør skolearbeid i ferien.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Skolene i Ringerike har også merket seg problemstillingen. De 17 skolene har nå etterlyst felles retningslinjer for hvordan de skal forholde seg til foreldre som tar barna ut av skolen utenom skoleferien.

– Det ser ut som om ferieordningen vår har gått ut på dato, sier Fanuelsen.

Hun sier hele skole-Norge nå bør diskutere om skoleferieordningen bør endres, slik at skoleferiene kan tilpasses familiene, uten at de fleksible feriene betyr færre skoledager for elevene.

Valgfri høst- og vinterferie

– Vi må tørre å se på ferieordningen med nye øyne, sier Fanuelsen.

Hun viser til at flere skoler i Drammen for seks års siden tilbød valgfri høst- og vinterferie. Skolen holdt åpent, og foreldrene kunne velge om de ville ta ut de ti feriedagene da eller seinere.

– Det var veldig populært, men dyrt, sier rektoren.

Kunnskapsminister støtter forslag

Kristin Halvorsen

Kunnskapsministeren vil gjerne vurdre mer fleksible skoleferier.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Jeg ser gjerne på hvordan man organiserer skoleåret, selv om det er stor lokal frihet, svarer kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV).

Vil legger til at hun gjerne også vil gi sin støtte til rektorer som tar den upopulære beslutningen det kan være å nekte foreldre å ta barnet ut i skoletida.

– Det er for mange foreldre som tar elevene ut av skolen for å dra på ferie og ikke tenker seg om hva det betyr for eleven og skolen.

I tillegg til å vurdere en mer fleksibel skoleferie, sier kunnskapsministeren at hun vil se nærmere på regelverket og virkemidlene rektorene har til å nekte foreldrene.