– Skandaløs behandling av kommunen

Oslo kommune stikker av fra sitt moralske ansvar etter konkursen i Oslo Vei, mener Fagforbundet.

Allmøte i Oslo Vei

De ansatte i Oslo Vei, her på et allmøte 10. desember, må gå til lønnsgarantifondet for å få lønn. - Umoralsk av kommunen, mener Fagforbundet.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Fagforbundet i Oslo mener kommunen bør ta ansvar for det tidligere heleide kommunale selskapet. På onsdag ble det klart at det konkursrammede selskapet Oslo vei skylder over 450 millioner kroner.

– Det er en skandaløs behandling fra Oslo kommunes side, sier Mari Sanden, leder av Fagforbundet i Oslo.

Andre tar regningen

Hun mener kommunen fraskriver seg et økonomisk ansvar for det konkursrammede selskapet. De ansatte må nå gå til lønnsgarantifondet for å få lønn de har krav på.

– Det er de fellesordningene som samfunnet har utstyrt seg med, som tar regningene Oslo kommune egentlig burde være ansvarlige for, sier Sanden.

Byrådsekretær for næring i Oslo kommune Anne Siri Koksrud (V), mener derimot at dette er gode sikringsordninger.

Garanti for lønn og pensjon

– I denne situasjonen er det heldigvis egne ordninger som tar vare på interessene til de ansatte. Da tenker jeg på lønnsgarantifond og sikringsfond for pensjon, sier Koksrud.

Sanden i Fagforbundet mener kommunen bør gjøre mer for de ansatte, men hun tror ikke noe vil bli gjort.

– Kommunen bør ta ansvar for at dette er et 100 prosent eid kommunalt aksjeselskap. Man må betale for noe av skandalen, mener hun.

Avkastning på kapital

Sanden er kritisk til at byråden snakket om avkastning på kapital når kommunen bidro til å sende flere titalls mennesker ut i arbeidsløshet rett før jul.

– Da går det ikke an å stå og snakke om avkastning på kommunal kapital. Da er det helt andre verdier og helt andre tanker som bør streife en eier av et kommunalt eid aksjeselskap, avslutter hun.