Hopp til innhold

– Skal ikke trenge bil i Oslo

Miljøbyråden vil at du skal gå, sykle eller ta buss og trikk. Men Akershus vil ikke være med på spleiselaget.

Miljøbyråd Guri Melby

Flere bør sykle eller reise kollektivt, mener Oslos miljøbyråd Guri Melby (V). På lokalpartiets årsmøte i helgen legger hun frem et forslag for å redusere bilbruk.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

På Oslo Venstres årsmøte i helgen kommer miljøbyråd Guri Melby til å foreslå en pakke for å redusere bilbruken i hovedstaden.

– I en moderne og miljøvennlig by skal det ikke være nødvendig å eie bil for å komme seg rundt i byen. Vi skal ha et godt nok kollektivtilbud til at folk kan velge det, og vi skal ha mulighet til å gå og sykle, sier Melby.

– Vi skal også legge til rette for bildelingsordninger og andre ordninger som gjør det mulig for flere familier å leve uten bil, sier Melby.

– I dag er det stadig færre oslofolk som tar førerkort og eier bil, legger hun til.

Rushtidsavgift og bilfrie gater

For å få folk til å sette fra seg bilen vil Venstre-byråden innføre rushtidsavgift, bilfrie områder og legge bedre til rette for syklende, gående og kollektivtrafikk.

– I Kvadraturen fjerner vi nå biltrafikken fra flere gater. I Prinsens gate får trikken prioritet, mens bussen prioriteres i Tollbugata, forteller Melby.

I tillegg vil miljøbyråden bruke mer av bompengene til kollektivsatsing. I dag går 6 av 10 kroner fra bomringen til kollektivtrafikk. Melby vil øke dette til 8 av 10 kroner.

– Vi står foran et stort investeringsbehov i kollektivtrafikken, med bygging av Fornebubane, Ahusbane, ny sentrumstunnel og nye trikker. Jeg håper at staten stiller opp, men vi må også prioritere å bruke bompenger på de viktigste tingene, sier Melby.

Akershus sier nei

Anette Solli

Fylkesordfører Anette Solli vil ikke øke andelen penger som brukes til kollektivtrafikk.

Foto: Olav Juven / NRK

Men Akershus blir ikke med på å bruke mer av bompengene på kollektivtrafikk.

– Hvis Guri Melby vil øke dette for Oslos del, er det helt i orden for oss, sier fylkesordfører Anette Solli fra Høyre. Men Solli gjør det klart at Akershus holder fast ved dagens fordeling med 60 prosent av bompengene til kollektivt og 40 prosent til veier.

– Jeg skjønner at en by som Oslo har stort behov for å bygge ut kollektivtilbudet. I Akershus er det jo ikke noen storbyer, men en mengde distriktskommuner og en del byer og tettsteder, sier Solli.